Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo sredstvima iz Fonda za MSP-ove

Kako bi zadržala visoku poziciju na globalnom tržištu Europska unija svojim programima nastoji zaštititi europsko znanje i iskustvo u inovacijama. Slijedom toga, Europska komisija objavila je 25. studenog 2020. godine Akcijski plan za intelektualno vlasništvo s ciljem promocije i unaprjeđenja zaštite intelektualnog vlasništva, a pogotovo kada je riječ o malim i srednjim poduzećima.

Kada je riječ o zaštiti europskog znanja u inovacijama, osim različitih programa i zakonskih okvira, unaprjeđenju zaštite doprinosi i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) koji upravlja pravima o žigovima i dizajnu koja se primjenjuju na području Europske unije te potiče suradnju među uredima za intelektualno vlasništvo u državama članicama. Osim navedenog, EUIPO provodi i programe podrške za zainteresirana poduzeća te ostale potencijalne korisnike.

Jedna od aktualnih aktivnosti EUIPO-a je provedba programa „Fond za MSP-ove“ u sklopu inicijative „Ideas Powered for Business“. Uz potporu Europske komisije, Fond za MSP-ove predstavlja program koji pruža financijsku potporu namijenjenu malim i srednjim poduzećima u obliku povrata financijskih sredstava koja su utrošena za usluge provjere intelektualnog vlasništva te prijavu žiga i dizajna s ciljem da poduzeća razvijaju strategije intelektualnog vlasništva kako bi im se ostvario jednostavniji pristup i veća zaštita svojih prava intelektualnog vlasništva.

Navedeni program se objavljuje u 5 faza tijekom 2021. godine. Trenutno je objavljena 3. faza na koju se sva zainteresirana poduzeća koja udovoljavaju uvjetima programa mogu prijaviti, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine. Fond za MSP-ove namijenjen je uslugama preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan) i/ili prijavama žigova i dizajna i može pomoći poduzetnicima u osnaživanju svoga poslovanja. Svaki prijavitelj može ostvariti povrat sredstava u maksimalnom iznosu od 1500 €.

Programom se mogu ostvariti povrati troškova za sljedeće usluge:

  1. Usluga br. 1 – Povrat 75 % iznosa troškova usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a. Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a obuhvaćene ovim programom mogu pružati ili koordinirati samo uključeni nacionalni i regionalni uredi za IV te one ne predstavljaju pravnu uslugu: prije prijave provjerite popis da saznate nudi li se usluga u okviru Fonda za MSP-ove u vašoj državi članici.
  2. Usluga br. 2 – Povrat 50 % iznosa pristojbe za prijavu žigova i dizajna. Kada odlučite koja biste prava IV-a željeli zaštititi na nacionalnoj, regionalnoj razini ili razini EU-a, možete ostvariti povrat 50 % iznosa osnovne pristojbe za podnošenje prijave.

Za više detalja o samom programu i uvjetima prijave možete pogledati OVDJE, a da li Vaše poduzeće odgovara službenoj definiciji MSP-a možete provjeriti OVDJE.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice