Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Zapošljavanje – važan faktor prevencije ulaska mladih u NEET skupinu

Centar za poduzetništvo provodi projekt Moja odluka, moja budućnost! s ciljem povećanja zapošljivosti mladih osoba na tržištu rada i prevencije njihova ulaska u NEET kategoriju.

Navedeni cilj ostvarit će se kroz senzibilizaciju zapošljavanja i edukaciju mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina jačajući time njihove kompetencije i položaj na tržištu rada, ali i kroz uključivanje relevantnih dionika u kampanju promicanja zapošljivosti mladih u poduzećima.

U sklopu projekta, dana 28. veljače 2024. godine održan je okrugli stol na temu Prevencija ulaska mladih u NEET skupinu u kojem je naglasak bio na definiranju i mjerenju zastupljenosti NEET skupine, čimbenicima koji utječu na prevenciju ulaska u ovu skupinu te su izdane preporuke za uključivanje mladih u poslovno okruženje.

U nastavku donosimo sažetak programa Okruglog stola.

NEET (”Not in Education, Employment or Training”) skupina predstavlja skupinu mladih ljudi (obično u dobi od 15 do 30 godina) koji nisu uključeni u obrazovanje, zapošljavanje niti u neki oblik osposobljavanja, točnije neaktivno i ugroženo mlado stanovništvo.

Obilježja NEET skupine uključuju:

  • Različite potrebe: Skupina je vrlo heterogena, te pristup mora biti individualan
  • Generacijski utjecaji: Veća vjerojatnost ulaska u NEET status je kod mladih čiji su roditelji nezaposleni ili imaju nisku razinu obrazovanja
  • Zdravstveni problemi: Mladi sa zdravstvenim teškoćama ili invaliditetom imaju 40% veću vjerojatnost da budu u NEET skupini
  • Imigrantsko podrijetlo: Imigranti ili djeca imigranata imaju 70% veću vjerojatnost da budu u NEET skupini
  • Obrazovanje: Mladi s niskim stupnjem obrazovanja imaju 3 puta veću vjerojatnost da budu u NEET skupini od mladih s tercijarnim obrazovanjem
  • Lokalna sredina: Mladi koji žive u udaljenim i ruralnim područjima te malim gradovima imaju 1,5 puta veću vjerojatnost da uđu u NEET skupinu
  • Socioekonomski faktori: Mladi iz kućanstava s niskim prihodima imaju veću vjerojatnost da budu u NEET skupini

Zapošljavanje mladih igra ključnu ulogu u prevenciji njihovog ulaska u NEET skupinu – kategoriju mladih koja ima oskudne mogućnosti na tržištu rada. Postizanje zaposlenja ne samo da pruža financijsku sigurnost, već i gradi samopouzdanje i osjećaj svrhe. Pristup tržištu rada omogućuje mladima da steknu vrijedne vještine, iskustvo i mrežu kontakata, što ih čini konkurentnijima na dugoročnoj razini. Osim toga, zaposlenje pruža mladima priliku za osobni i profesionalni razvoj te ih motivira da aktivno sudjeluju u društvu. Upravo zbog tih razloga, stvaranje prilika za zapošljavanje mladih postaje imperativ za prevenciju ulaska u NEET skupinu i osiguravanje njihove uspješne integracije u društvo.

Vezano uz prevenciju ulaska mladih u NEET skupinu, u sklopu održanog Okruglog stola utvrđeno je kako je za isto potrebna detaljnija analiza toga kako pristupiti NEET skupini i kako razumjeti njihove potrebe – nužno je sagledati ne samo socio-ekonomske čimbenike već i one psihološke. Također, doprinos se treba ostvariti i kroz unaprjeđenje cjelokupnog sustava obrazovanja kao i uspostavu boljih mjera za borbu protiv ranog napuštanja školstva te usklađivanje obrazovanja i osposobljavanja s potrebama i trendovima tržišta rada. Na aktivnosti Okruglog stola sudjelovali su relevantni dionici koji rade s mladima te poslodavci i članovi organizacija civilnog društva usmjereni mladima.

Održana aktivnost služi kao podloga za izradu strateškog okvira za rad s mladima koji će služiti svim zainteresiranim organizacijama i institucijama kao osnova za razvoj daljnjih inicijativa i aktivnosti usmjerenih na mlade, posebice na NEET skupinu.

„Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda”

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice