Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Zajmovi mikro, malim i srednjim subjektima HAMAG-BICRO

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju tog Programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva izravno odobrava mikro i male zajmove. Prijaviti se možete od 03. listopada 2016.

Što se financira malim i mikro zajmovima?

Cilj Programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja, smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja, u sve u svrhu: osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja ili zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Program je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalna i nematerijalna imovina) i/ili obrtnih sredstva za nove poslovne aktivnosti.

Ovaj Program namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati.

Zanimljivost je i da se kao instrument osiguranja kredita predviđa bazno samo zadužnica, iako ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a zadržava pravo tražiti da se pribave i dodatni instrumenti osiguranja. Kod malog zajma, koji može biti i do 50.000 EUR, to može biti i založno pravo na dugotrajnoj imovini financiranoj zajmom.

Vrste dostupnih mikro i malih zajmova

Kroz ova program dostupne su tri vrste zajmova:

a) MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI

Namijenjeni za nabavu osnovnih sredstava– materijalne imovine (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji) i nematerijalne imovnie (razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize), te trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma).

Najniži iznos mikro investicijskog zajma je 1.000,00 EUR, a najviši 25.000,00 EUR. Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Rok korištenja mikro investicijskog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o

zajmu. Istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu. Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Visina kamate ovisi o stupnju razvijenosti područja regionalne samouprave:

III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,5%

II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,0%

I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 0,5%

b) MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

Namijeni za trajna obrtna sredstva za: pripremu proizvodnje, sirovine i materijal, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog prostora, režijske troškove i opće troškove.

Najniži iznos mikro zajma za obrtna sredstva je 1.000,00 EUR, a najviši 25.000,00 EUR. Rok otplate od 1 godine do 3 godina uključujući poček do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Rok korištenja mikro zajma za obrtna sredstva je najviše do 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora

o zajmu. Istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu. Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Visina kamate ovisi o stupnju razvijenosti područja regionalne samouprave:

III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 3,5%

II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 2,5%

I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,5%

c) MALI ZAJMOVI

Namijenjeni za nabavu osnovnih sredstava– materijalne imovine (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji) i nematerijalne imovine (razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize), te trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma).

Najniži iznos malog investicijskog zajma je 25.000,01 EUR, a najviši iznos 50.000,00 EUR. Rok otplate od 1 godine do 10 godina uključujući poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Rok korištenja malog investicijskog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu. Istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu. Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Visina kamate ovisi o stupnju razvijenosti područja regionalne samouprave:

III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,5%

II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,0%

I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 0,5%

Prijave se zaprimaju od 03. listopada 2016. godine, pa do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 31.12.2020.godine. Ovim programom osigurano je 105.000.000,00 HRK, od čega 25.000.000,00 HRK za zajmove mikro i malih poduzeća, 70.000.000,00 HRK za jamstva i 10.000.000,00 za subvencije kamata.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice