Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

VAUČERI ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU – Otvoren 3. krug natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo poziv Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT) – NPOO.C1.1.2.R3-I2.02

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  • Vaučer za digitalni marketing
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
  • Vaučer za složena digitalna rješenja

Rok za podnošenje projektnih prijedloga produljen je i trajat će od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine. Ovisno o vrsti vaučera, izmijenjeni su i intenziteti potpora u odnosu na prihvatljive troškove za određene vrste vaučera.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 19.990,00 €

Poziv je usklađen s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.) Sukladno članku 3. stavku 2. de minimis Uredbe, ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 300.000 eura tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja (povećanje sa 200.000 eura)

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

  • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.

Prihvatljivi pružatelji usluga su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera na poveznici: https://mingor.gov.hr/katalog-pruzatelja-usluga-u-okviru-poziva-vauceri-za-digitalizaciju/9283.

Pojedinom prijavitelju može se po ovom Pozivu dodijeliti samo jedan vaučer. Prijavitelju kojem je dodijeljen jedan vaučer u prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, može se dodijeliti vaučer, pod uvjetom da se radi o vaučeru različite vrste u odnosu na vrstu vaučera koja je zatražena prijavom na ovaj poziv. Prijavitelju kojem su dodijeljena 2 vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, ne može se dodijeliti vaučer po ovom pozivu.

Upute za prijavitelje se nalaze na poveznici: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava%20za%20EU/Javni%20pozivi/UzP_Vauceri%20za%20digitalizaciju_C1.1.2.%20R3-I2.02.pdf , a detaljnije upute, obrasci i prilozi na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390  (otvoriti/kliknuti na poveznicu: 28. 2. 2024. Objava novog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02) ).

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice