Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

U iščekivanju novih natječaja mjere 4 Programa ruralnog razvoja, nova izmjena pravilnika

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu izmjenu pravilnika o Provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“. Iako smo već i prestali brojati koja je to izmjena po redu, nadamo se da ova znači da će natječaj za biljnu proizvodnju koji je nekoliko puta najavljivan pa odgađan, ovaj puta zaista biti i objavljen u veljači kako stoji u indikativnom planu natječaja objavljenom na službenim stranicama Ruralnog razvoja.

U nastavku donosimo izmjene.

JASNIJA DEFINICIJA MLADOG POLJOPRIVREDNIKA

Mladi poljoprivrednik je osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine (korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, a za mlade poljoprivrednike to znači da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 iz Programa) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine; kao odgovarajuće područje stručne osposobljenosti, ovisno o predmetu projekta, podrazumijeva se područje biotehničkih znanosti i veterinarske medicine), te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala. Jasnim uvođenjem odrednice po prvi put i ispravke od do konfuzije, sad je preciznije definirano tko je mladi poljoprivrednik za potrebe natječaja koji se raspisuju u okviru mjera ruralnog razvoja.

PROMJENE U OPĆIM TROŠKOVIMA

Prihvatljivi opći troškovi su kao i do sada: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, te troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. Prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ali je promjena donesena tako da je raspodjela ovih 10% sada po 2% za poslovni plan i troškove pripreme i/ili provedbe projekta, u odnosu na dosadašnjih 1%. Granice maksimalnih iznosa postavljene su u kunama, na 37.500 kn za poslovni plan, te za pripremu i/ili provedbu 75.000 kn, što je do sada bilo 5.000 EUR i 10.000 EUR.

Troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi su kao i do sada, u iznosu koji čini razliku zbroja troškova za poslovni plan i troškova pripreme i/ili provedbe projekta i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

GRANICE VRIJEDNOSTI POTPORE OVISNE O DOSADAŠNJEM POSLOVANJU

Kako bi se osiguralo financiranje projekata koji imaju potencijal rasta utemeljen na dosadašnjem poslovanju, uvedeno je da vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR. Kod obveznika poreza na dohodak vrijednost prometa jednaka je iznosu ukupnih primitaka, dok je kod obveznika poreza na dobit vrijednost prometa jednaka iznosu ukupnih prihoda.

OSTALE IZMJENE I DOPUNE

U uvjetima prihvatljivosti korisnika veznim za potrebnu veličinu gospodarstva (SO) korisnika, navedeno je da se donja granica od 6.000 EUR osim za projekte u sektoru voća i povrća odnosi i na one u sektoru cvijeća.

Kriterije odabira iz stavka ne odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., nego mu se upućuju na mišljenje.

Članak 21. (1) je iz „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.“ promijenjen samo na „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispravit.“, što omogućuje da i u tijeku perioda kada se podnose zahtjevi za potporu, dođe do izmjena što dodatno komplicira proces podnošenja zahtjeva za potporu i pridonosi neizvjesnosti.

Dodane su stavke u članku 33 prema kojima korisnik ima obvezu u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti Izvješće o napretku provedbe projekta, te dostaviti zahtjev za isplatu predujma u roku od 9 mjeseci, a zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. U slučaju da korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za plaćanja će izdati Izjavu o raskidu ugovora.

Donesene su i dodatne odredbe i pojašnjenja vezano za podnošenje prigovora i preuzimanje Odluka u AGRONET sustavu.

Ono što nas sve jako zanima, a što nažalost nećemo znati sve do trenutka objave natječaja, su kriteriji odabira za neprioritetne sektore, odnosno biljnu proizvodnju. Interes postoji, zaprimili smo brojne upite pa smo i mi, kao i vi nestrpljivi u očekivanju kriterija po kojima možemo odraditi besplatna orijentacijska savjetovanja i vidjeti imaju li vaši projekti dobre osnove za prijave na ove natječaje.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na info@czposijek.hr ili na besplatni broj 0800 345 345.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice