Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Što poduzetnicima donosi Europski zeleni plan

Kao i ostatak svijeta, Europska unija danas se suočava s brojnim izazovima i promjenama u području klime i okoliša koji imaju negativan učinak na prirodu i bioraznolikost, a u konačnici i na samo gospodarstvo.

Europska Komisija je kao odgovor za suočavanje s aktualnim izazovima u području klime i okoliša objavila strategiju pod nazivom Europski zeleni plan kojom se nastoji Europsku uniju usmjeriti prema transformaciji u klimatski neutralno i pravedno društvo koje će karakterizirati resursno učinkovitije i konkurentnije gospodarstvo, a sve s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Ostvarenje navedenog cilja zahtjeva znatna dodatna ulaganja, stoga je predstavljen Plan ulaganja u održivu Europu kako bi se osigurala potrebna planirana sredstva. U okviru Plana ulaganja u održivu Europu uveden je Mehanizam za pravednu tranziciju koji predstavlja alat za pravednu tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu kojim se planira potaknuti potrebna ulaganja kako bi se pomoglo radnicima i zajednicama koje ovise o industriji fosilnih goriva.

Mehanizam za pravednu tranziciju obuhvaća nekoliko glavnih izvora financiranja, a jedan od njih je Fond za pravednu tranziciju koji predstavlja prvi stup navedenog mehanizma i ključan je alat za pomoć područjima koja su najviše pogođena tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti jer im pruža prilagođenu potporu. Raspoloživa sredstva Fonda iznose 17,5 milijardi EUR od čega će se iz proračuna Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. financirati 7,5 milijardi EUR, a ostalih 10 milijardi EUR iz Europskog instrumenta za oporavak.

Iako sve države članice imaju pravo na financiranje, sredstva Fonda su prvenstveno namijenjena regijama suočenim s najvećim izazovima kao što su one s visokom emisijom ugljika koje u velikoj mjeri karakterizira korištenje fosilnih goriva kao što su ugljen, trest i slično. Njime će se nastojati ublažiti socioekonomske posljedice uzrokovane tranzicijom putem ulaganja u područje gospodarstva, istraživanja i inovacije, kružno gospodarstvo, smanjenje količine nastalog otpada, prekvalifikaciju zaposlenika, transformaciju postojećih ekološki štetnih postrojenja i ostalo. Fondom se predviđaju određene stope sufinanciranja koje će biti određene prema kategoriji regije u kojoj se provodi, odnosno ovisno o tome da li je riječ o manje razvijenijoj, tranzicijskoj ili razvijenijoj regiji.

Govoreći o sufinanciranju, važno je dodati priliku za poduzetnike koja proizlazi iz ove inicijative, a to je sufinanciranje poduzetničkih projekata u ovoj domeni od strane EU, tj. kroz EU fondove. Primjer projekta koji je usmjeren na zelenu tranziciju je utjelovljen kroz prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga ovog tipa, a zvao se Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, a ukupna vrijednost natječaja je iznosila 1.140.000.000,00 kuna.

U budućnosti se očekuje daljnji razvoj i otvaranje natječaja u ovom području, stoga je preporuka poduzetnicima početi razmišljati i pripremati projekte zelene tranzicije.

Za sva pitanja vezana uz izradu projektne prijave i realizaciju EU projekata, slobodno kontaktirajte naše konzultante na broj telefona 031 / 283 970 ili putem e-pošte: info@czposijek.hr

Za više informacija o samom Fondu za pravednu tranziciju možete pogledati OVDJE.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice