Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Što nudimo?

USLUGE

Odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju

Odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju pruža usluge praćenja javnih poziva i natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i/ili potpora tj. subvencija financiranih od strane Europske unije i drugih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih institucija. Usluga je namijenjena svim gospodarskim subjektima bez obzira na pravni oblik i veličinu (MSP) te svim institucijama i organizacijama s ciljem pravovremene pripreme i prijave na otvorene natječaje i javne pozive. Uzevši u obzir specifične potrebe gospodarskih subjekata te institucija i organizacija usluga je podijeljena u tri paketa:

 • START paket
 • BUSINESS paket
 • PREMIUM paket

Odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju pruža usluge pripreme projektne i druge dokumentacije, pisanja prijave na dostavu projektnih prijedloga te prijave na otvorene natječaje i javne pozive. Usluga obuhvaća planiranje i razradu projektne ideje, pregled te ispunjavanje svih pripadajućih obrazaca i priloga, pripremu i izradu proračuna projekta sukladno uputama predmetnog natječaja i/ili javnog poziva te oblikovanje i pisanje same prijave vodeći se projektnom metodologijom i relevantnim standardima. Usluga je namijenjena svim gospodarskim subjektima bez obzira na pravni oblik i veličinu (MSP) te svim javim i privatnim institucijama i organizacijama.

Odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju pruža uslugu administrativnog praćenja tijeka projekta što obuhvaća izradu početnih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izradu zahtjeva za predujam, pripremu i pisanje projektnih (zahtjeva za nadoknadom sredstava) izvještaja, priprema i praćenje angažmana na projektu, praćenje izvršenja proračuna, izrada plana nabave, provedba postupaka nabava, komunikacija sa ugovornim tijelima, izrada izmjena manjeg i/ili većeg značaja, mjesečne sastanke s članovima projektnog tima, koordinacija provedbe planiranih aktivnosti i zastupanje svih ostalih interesa klijenta. Usluga je namijenjena svim gospodarskim subjektima bez obzira na pravni oblik i veličinu (MSP) te svim javim i privatnim institucijama i organizacijama.

Odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju pruža uslugu pripreme dokumentacije za prijavu na zajmove HAMAG-BICRO-a. U uslugu je uključeno informiranje poduzetnika, priprema sve potrebne dokumentacije, izrada poslovnog plana (ukoliko je to potrebno), podnošenje zahtjeva za zajam, komunikacija sa institucijom davateljem zajma, praćenje toka realizacije i podnošenje završnog izvještaja. Usluga je namijenjena svim gospodarskim subjektima bez obzira na pravni oblik i veličinu; mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP)

 • HAMAG-BICRO: zajam za obrtna sredstva
 • HAMAB-BICRO: investicijski zajmovi

Odjel poduzetničke podrške

Savjetovanje i informiranje su usluge primarno usmjerene poduzetnicima početnicima, ali i onima čije organizacije su u fazi rasta i razvoja. Poduzetnici najčešće traže informacije o pokretanju poduzetničkog poduhvata i njegovog uspješnog vođenja, načinima financiranja pokretanja poduzetničkog poduhvata i potporama. Svrha poslovnog savjetovanja je pružanje informacija i smjernica s ciljem osnaživanja i osposobljavanja pojedinaca i organizacija za poduzetničko djelovanje, odnosno poboljšanje učinka i efikasnosti.

Mentoriranje je usluga kojom se analizira trenutno stanje i poslovanje poduzeća te predlažu aktivnosti koje će poboljšati poslovanje, a koje su individualno prilagođene specifičnim potrebama svakog klijenta. Tijekom procesa mentoriranja prenose se vještine i alati za uočavanje potencijalnih budućih prijetnji iz okruženja te znanja potrebna za uklanjanjem istih. Svrha usluge poslovnog mentoriranja je jačanje položaja poduzeća na tržištu te stvaranje konkurentske prednosti.

Izrada Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi (Cost – benefit analiza) Kroz studiju izvedivosti nastoje se analizirati brojni aspekti projekta, kao što su tržišni, tehnički, tehnološki, organizacijski te financijski kako bi se prikazali jasni pokazatelji isplativosti i izvedivosti. U sklopu studije poseban segment predstavlja analiza troškova i koristi (Cost – benefit analiza) u svrhu izrade analize i procjene opravdanosti projekta ili investicije kojim se detaljno prikazuju sve koristi i troškovi projekta, odnosno investicije. Ponajviše se koristi kao jedan od ključnih dokumenata pri apliciranju projekata na fondove Europske unije iz razloga što se njome opravdava financiranje od strane istih ukoliko je dokazana društvena korist.

Izrada Poslovnih i investicijskih planova Dokumeni ikoji se izrađuju u svrhu definiranja ciljeva poslovanja, predviđanja budućih događanja i načina prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju kako bi se smanjio stupanj rizika te potrošnja vremena i resursa. Obuhvatniji od poslovnog plana, investicijski plan se najčešće izrađuje za investicije veće vrijednosti kojim se nastoji dokazati isplativost i izvodljivost planirane investicije kroz procjenu budućeg poslovanja i visinu te strukturu investicijskih ulaganja. Najčešće se izrađuje za potrebe poduzetnika, ali i za javnopravna tijela kojima nije svrha stjecanje profita.

Izrada marketinških planova Izrađuje se u svrhu definiranja strateških ciljeva tvrtke koji će se ostvariti provođenjem marketinških strategija i aktivnosti kako bi se uspješnije privukao što veći broj kupaca, odnosno klijenata za proizvod ili uslugu koja se nudi.

U svrhu pokretanja i razvoja poslovanja, a sve prema potrebi klijenata, uz navedeno također nudimo uslugu izrade analize provedenih anketa, analitičke podloge, analize poslovanja, istraživanje tržišta, dijagnostičke studije, smjernice za razvoj i strateške planove.

EDUKACIJE

Edukacija SYB je namijenjena svim osoba koje žele pokrenuti vlastito poslovanje i uploviti u poduzetničke vode tj. svima koji razmišljaju o pokretanju poslovnog pothvata, onima koji imaju poduzetničku ideju, a ne znaju što dalje. Uz teoretsku podlogu izrade poslovnog plana, polaznici će dobiti i praktične alate za razvoj vlastite ideje. Kroz 20 sati (5 dana) tematskih radionica cilj je prikazati osnove poduzetništva kroz metodologiju i alate potrebnim za provjeru poslovne ideje te procjenu izvedivosti samog poslovnog pothvata.. Edukacija obuhvaća sljedeće teme:

 • Što znači biti poduzetnik
 • Kreativne metode osmišljanja (poslovnih) ideja
 • Razrada poslovne ideje
 • Odabir adekvatnog pravnog oblika
 • Analiza okruženja/konkurencije
 • Analiza troškova
 • Izvori financiranja
 • Alternativni izvori financiranja
 • Izrada održivog poslovnog modela
 • Poduzetnički marketing
 • Prodajne vještine i izračun cijena
 • Izrada poslovnog plana (HZZ mjera samozapošljavanja)

Odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju izvodi edukaciju pod nazivom EU Akademija, kojoj je cilj pružiti informacije o mogućnostima financiranja, pripremi i provodi projekta financiranih iz EU fondova te polaznicima pružiti praktične savjete vezane uz pripremu, provedbu i izvještavanje te dokumentaciju koja je potrebna u sklopu provedbe projekata. Edukacija je modularna, što znači da se mogu kombinirati jedan, više ili obuhvatiti svi moduli programa koji su predviđeni u sklopu edukacije, a to su:

 • Modul 1 – Priprema i razrada projektne ideje
 • Modul 2 – Pisanje i oblikovanje projektne prijave
 • Modul 3 – Upravljanje projektom i provedba aktivnosti
 • Modul 4 – Provedba postupaka nabava u EU projektima (NOJN, jednostavna nabava)

Edukacija je namijenjena osobama koje žele saznati sve potrebne informacije o korištenju sredstava iz EU fondova, koje su u postupku prijave projekta kao i osobe koje se žele izgraditi kao projekt menadžeri u procesu vođenja i upravljanja projektom.

Upravljanje osobnim (i kućnim) financijama u današnje je vrijeme sve zahtjevnije. Bez obzira na to radi li se o podmirivanju trenutnih obaveza, štednji ili ulaganju s ciljem ostvarivanja zarade, upotrebi nekog financijskog proizvoda/usluge, posjedovanje znanja i korištenje vještina za upravljanje financijama od velike je važnosti za svakog pojedinca. Ovom edukacijom, polaznici će se upoznati s brojnim financijskim pojmovima i procesima, a edukacija je prilagođena široj populaciji kako bi bili informirani o glavnim pojmovima koje je potrebno poznavati za donošenje odgovarajućih odluka u upravljanju osobnim i poslovnim financijama. Ova edukacija je namijenjena svim zainteresiranim skupinama bez obzira na prethodno znanje (izvođenje edukacije se prilagođava ciljnoj skupini, bez obzira radi li se o djeci u osnovnoj i srednjoj školi, studentima, odraslima ili trećoj dobi). Edukacija se izvodi u trajanju od 4 sata (ili prema dogovoru, manje ili više sati/dana), a može obuhvaćati sve ili neke od sljedećih tema:

 • Važnost financijske pismenosti
 • Banke, vrste kartica, računa
 • Virtualne banke
 • Mirovinski fondovi
 • Štednja
 • Tržište kapitala
 • Alternativni načini financiranja (crowdfunding, poslovni anđeli, itd)
 • Leasing
 • Mitovi o EU fondovima
 • Franšiza
 • Obračun plaće
 • Tržište rada: kako raditi i zaraditi (ugovor o radu, djelu, autorski)
 • Budućnost financijske pismenosti (aplikacije KeksPay i Revolut)
 • Kriptovalute
 • I druge financijske teme po dogovoru

Prezentacijske vještine ne odnose se isključivo na poslovnu svrhu, one su nam potrebne tijekom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Preduvjet uspješne prezentacije je definiran cilj, odnosno što želimo postići prezentiranjem nekog sadržaja. Važno je poštivati strukturu prezentacije i osnovne aktivnosti koje uključuje poput: prikupljanja informacija i korisnih podataka, definiranja strukture i sadržaja prezentacije, izbora pomoćnih sredstava, te same izvedbe izlagača. Uspješna komunikacija pomaže nam bolje razumjeti ljude, situacije, graditi povjerenje i poštovanje te stvoriti uvjete za razmjenu kreativnih ideja i rješavanje problema. Iako se komunikacija sama po sebi čini jednostavna, često puta kada pokušavamo uspostaviti komunikaciju s drugima ili drugi s nama, dolazi do nerazumijevanja što može uzrokovati konflikte i frustracije u osobnom i profesionalnom životu i odnosima s ljudima. Kroz predstavljanje učinkovitih komunikacijskih vještina, razliku između verbalne i neverbalne komunikacije i savjete za bolju komunikaciju polaznici će steći nova ili usavršiti postojeća znanja o komunikaciji koja je neophodna. Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim skupinama bez obzira na prethodno znanje (izvođenje edukacije se prilagođava ciljnoj skupini, bez obzira radi li se o djeci u osnovnoj i srednjoj školi, studentima, odraslima ili trećoj dobi). Edukacija se izvodi u trajanju od 4 sata.

 • Društveno poduzetništvo
 • Upravljanje organizacijama civilnog društva
 • Proaktivni pristup tržištu rada
 • Ostale edukacije prema dogovoru
Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice