Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Republika Hrvatska i ESI fondovi u razdoblju 2014. – 2020.

Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike. S financijskom alokacijom od 351,8 milijardi eura u periodu 2014. – 2020. godine ona predstavlja jednu od najvažnijih politika Unije. U perspektivi 2014. – 2020. godine, RH ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura za postizanje ciljeva kohezijske politike.

Za lakše snalaženje u pojmovima, donosimo presjek fondova i iskorištenost sredstava u RH od 2014. do 2020. Europski strukturni i investicijski fondovi obuhvaćaju 5 programa:

  1. Europski socijalni fond (ESF)
  2. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
  3. Kohezijski fond
  4. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
  5. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Na razini Republike Hrvatske, strateški okvir za korištenje ESI fondova određen je Sporazumom o partnerstvu, operativnim programima, Zajedničkim nacionalnim pravilima i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondovima u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. te uredbama koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za svaki ESI instrument.

Ono što je najbitnije za napomenuti, Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela 4 takva programa koji su financirani iz odgovarajućeg fonda:

  1. OP Konkurentnost i kohezija
  2. OP Učinkoviti ljudski potencijali
  3. Program ruralnog razvoja
  4. OP za pomorstvo i ribarstvo

Financijski pokazatelji statusa provedbe operativnih programa za financijsko razdoblje 2014. – 2020.

Kao što je ranije navedeno, Republika Hrvatska u šestogodišnjem razdoblju ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura. Prema MRRFEU, na dan 31.08.2020. godine, vrijednost objavljenih Poziva iznosi nešto malo više od 13 milijardi eura. RH je ostvarila svoj cilj ugovaranja projekata, a radi se o iznosu od 10,8 milijardi eura ugovorenih sredstava, od kojih je isplaćeno korisnicima 40% ili 4,2 milijarde eura.

*ažurirana verzija

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice