Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Razlike između d.o.o. i j.d.o.o. i što odabrati?

Kako biste mogli obavljati gospodarsku djelatnost na tržištu potrebno je osnovati gospodarski subjekt. Tri najčešća gospodarska subjekta u Republici Hrvatskoj su obrt, društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Kako smo o osnivanju, specifičnostima te prednostima i nedostacima obrta pričali u prijašnjim člancima, odlučili smo predstaviti prednosti i nedostatke d.o.o.-a i j.d.o.o-a te njihove razlike.

Što je d.o.o.?

Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo (d.o.o.) u kojem jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Zakonom o trgovačkim društvima, društvo s ograničenom odgovornošću definirano je kao pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki, a najmanji iznos temeljnog kapitala iznosi 20.000,00 kn.

  • Prednosti osnivanja d.o.o. je nepostojanje ograničenja stručne spreme i zanimanja kao što je slučaj kod obrta. U društvu s ograničenom odgovornošću moguće je odmah registrirati sve zakonom dozvoljene djelatnosti, koje na početku poduzetnik možda neće obavljati, ali će stvoriti pretpostavku da ih počne obavljati kada to odluči i ispuni zakonske obveze (npr. minimalne tehničke uvjete za ugostiteljstvo i trgovinu i proizvodnju hrane – zadovoljavanje svih uvjeta definiranih zakonima i pravilnicima koji se odnose na proizvodnju hrane). Poduzetnik ne odgovara svojom cjelokupnom imovinom za eventualno nastala dugovanja prema državi, već samo do visine temeljnog kapitala (min. 20.000,00 kn). Jednostavnije je prenijeti poduzeće na drugu osobu (prodati udjele ili cijelo poduzeće) nego kad je obrt u pitanju. Ukoliko vlasnik d.o.o.-a radi kod drugog poslodavca, nema obvezu plaćanja mjesečnih doprinosa jer je već osiguran kod poslodavca. Jednostavnije je iskazivanje troškova nego u obrtu gdje su troškovi samo ono što se stvarno i plati. Kod trgovačkog društva sve za što postoji pravovaljana faktura priznaje se kao trošak.
  • Nedostaci osnivanja d.o.o. su visina troškova osnivanja (oko 3.000,00 kn) te svaka promjena podataka je skupa jer zahtjeva objavu u narodnim novinama i javnobilježničku naknadu. Društvo s ograničenom odgovornošću obvezno je voditi dvojno knjigovodstvo, što znači višu cijenu za knjigovodstvene usluge. Proces zatvaranja je također skuplji i kompliciraniji (600,00 kn za j.d.o.o., 2.500,00 kn za d.o.o.). Potrebno je naglasiti kako svaku kunu koju poduzetnik zaradi ili potroši, a utječe na promjenu stanja (vidljivo je na izvodu sa žiro-računa), treba postojati pravovaljani dokument (račun, ugovor).

Što je j.d.o.o.?

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ima većinu obilježja d.o.o, a osnovne su razlike smanjenje praga temeljnog kapitala na svega 10,00 kunaznačajno smanjenje troškova osnivanja i ubrzanja procedure osnivanja. J.d.o.o. mogu osnovati najviše tri osobe, a samo jedna osoba može biti član uprave (direktor) i samo direktor odgovara za poslovanje društva. Prema Zakonu o trgovačkim društvima, j.d.o.o. mora unositi u zakonske rezerve četvrtinu dobiti (25 %) iskazane u godišnjim financijskim izvješćima, a zakonske rezerve mogu se upotrijebiti samo za povećanje temeljnog kapitala i za pokrivanje gubitaka društva koji se ne mogu pokriti iz dobiti tekućeg razdoblja. Ostatak dobiti poslovne godine (75%) može se isplatiti vlasnicima. Kada se u zakonskim rezervama akumulira 20.000,00 kn, članovi j.d.o.o. mogu povećati temeljni kapital na 20.000,00 kn ili više, te preoblikovati j.d.o.o. u d.o.o.. Nakon preoblikovanja na društvo se primjenjuju odredbe za d.o.o., pa prestaje obveza izdvajanja dijela dobiti u zakonske rezerve te se može isplaćivati cjelokupna ostvarena dobit. Svu dokumentaciju vezanu uz preoblikovanje u d.o.o. treba ovjeriti kod javnog bilježnika i predati zahtjev za promjenu na sudskom registru nadležnog trgovačkog suda. Uz navedenu promjenu dokumentacije potrebno je napraviti reviziju poslovanja.

  • Očita prednost j.d.o.o.-a ispred d.o.o.-a je odgovornost članova društva samo do svote kapitala koju je član uplatio, iznos minimalnog temeljnog kapitala i niži troškovi u usporedbi s d.o.o.
  • Nedostaci j.d.o.o. su obvezna izdvajanja zakonske rezerve (25% dobiti) sve dok se društvo ne pretvori u d.o.o., troškovi revizije prilikom preoblikovanja društva te kompleksnost i dugotrajnost procesa likvidacije koji iziskuje prilično visoke troškove.

D.O.O.

J.D.O.O.

Temeljni kapital (min.)

minimalno
20.000,00 kn
10,00 kn, maksimalno 19.999,00 kn

Sudske pristojbe

400,00 kn 60,00 kn

Trošak javnog bilježnika

oko 2.500,00 kn oko 500,00 kn

Broj osnivača

neograničen najviše pet

Broj članova uprave

neograničen samo jedan

Prokurist

može ne može

Skupljanje rezerve

ne da

Spomenuti poslovni subjekti imaju svoje prednosti i nedostatke, a na poduzetniku je utvrditi koji oblik poslovanja bi najviše odgovara.

Za sve dodatne informacije i upite slobodno nam se obratite putem telefona: +385 31 283 820 ili putem e-pošte: info@czposijek.hr

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice