Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Provjerite koliko je Vaše poduzeće uspješno korištenjem besplatnog web alata

Najčešće teme poduzetničkog poslovanja su osnivanje i rast poduzeća, ali bitan dio predstavlja i poslovni neuspjeh o kojemu se puno rjeđe govori. U slučaju poslovnog neuspjeha, brojni poduzetnici nisu sigurni kako reagirati u takvoj situaciji i kome se obratiti kako bi mogli poboljšati financijsku situaciju poslovanja. Zbog brojnih globalnih financijskih izazova Europska unija nastoji kroz različite mehanizme pružati drugu priliku poduzećima koja su u stečaju ili u financijskim poteškoćama, a sve u svrhu izbjegavanja nesolventnosti istih i poticanja održivog poslovanja.

Tako je Centar za poduzetništvo, kao projektni partner u sklopu međunarodnog projekta DanubeChance 2.0, sudjelovao u brojnim aktivnostima s ciljem poticanja kreiranja okruženja za proaktivno djelovanje poduzeća koja su trenutno u financijskim problemima, uključena u stečajne postupke ili su već bankrotirala, ali su spremna za ponovni početak. Takvo bi okruženje trebalo pružiti učinkovitu stručnu pomoć poduzetnicima u obliku informiranja, obrazovanja i savjetovanja te razvijati preventivne programe ranog upozorenja kako bi im se pružila druga poduzetnička prilika. U suradnji s međunarodnim projektnim partnerima razvijen je web alat pomoću kojega poduzetnici mogu provjeriti financijsku situaciju poduzeća na temelju analize određenih financijskih pokazatelja.

Navedeni alat sadrži dva modela analize koji se mogu koristiti u svrhu provjere financijske situacije poduzeća. Korisnik pri korištenju alata ima mogućnost odabira jednog od dva modela analize. Prvi model pod nazivom ”Basic model” je jednostavniji model koji zahtjeva unos manjeg broja potrebnih financijskih podataka za analizu poduzeća i prikazuje rezultat samo za odabranu godinu, dok “Complex model” zahtjeva unos većeg broja podataka te se korištenjem ovog modela izrađuje detaljnija analiza financijske situacije poduzeća koja prikazuje rezultate za svaku godinu unutar trogodišnjeg razdoblja i ukupni rezultat razdoblja.

Nakon što se korisnik odluči za jedan od navedenih modela, potrebno je odabrati državu poduzeća koje se analizira. Kako su u razvijanju alata sudjelovali projektni partneri iz različitih država, alat je prilagođen za poduzeća iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke, Rumunjske, Austrije, Slovačke, Moldavije i Ukrajine. Uz odabir države, prije unosa traženih financijskih podataka korisnik bira godinu koja će predstavljati posljednju godinu u analizi poduzeća. Analiza financijske situacije poduzeća obuhvaća razdoblje od tri godine.

Sljedeći korak odnosi se na unos traženih financijskih pokazatelja poduzeća. Potrebni financijski pokazatelji poduzeća odnose se na podatke koje korisnik može pronaći u financijskim izvještajima Bilance i Računa dobiti i gubitka. Kako bi korisnik što jednostavnije mogao pronaći i unijeti tražene podatke iz financijskih izvještaja za određenu godinu, prelaskom miša preko svakog odjeljka za unos prikazuje se pripadajuća AOP oznaka (Automatska obrada podataka). Primjerice, u odjeljku pod nazivom “Total Assets” korisniku će se prikazati “Row 065 in Balance Sheet” što će uputiti korisnika da unese iznos prikazan u Bilanci pod AOP oznakom 65. Nakon unosa svih potrebnih podataka klikom na “Calculate” prikazat će se rezultati analize financijske situacije poduzeća ovisno o  tome da li je korisnik odabrao ”Basic model” ili “Complex model”.

Rezultati financijske situacije poduzeća mogu biti obilježeni s različitim bojama, ovisno o uspješnosti poslovanja na temelju unesenih podataka. Zelena boja ukazuje na to kako poduzeće nije u financijskim poteškoćama ili u opasnosti od stečaja. Žuta boja predstavlja I. stupanj opasnosti od financijskih poteškoća i minimalni rizik za odlazak poduzeća u stečaj, a crvena može predstavljati II. i III. stupanj opasnosti od financijskih poteškoća i veću vjerojatnost za odlazak poduzeća u stečaj.

Navedeni alat je besplatan i dostupan svim poduzetnicima iz RH na https://financetool.uksk.sk/. Svi zainteresirani mogu provjeriti posluje li njihovo poduzeće  uspješno ili se nalazi u financijskim poteškoćama. U slučaju nejasnih i/ili negativnih rezultata budite slobodni kontaktirati Centar za poduzetništvo.

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 031 / 283 970 ili putem e-pošte: info@czposijek.hr

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice