Poziv za istraživanje od strane Svjetske banke i HBOR-a

U svrhu provođenja studije potražnje za financijskim uključivanjem malih i srednjih poduzeća/poduzetnika iz ranjivih društvenih skupina ili nerazvijenih regija u Hrvatskoj, tražimo poduzetnike/ce na području grada Osijeka (i okolice), a koji spadaju u sljedeće kategorije: žene poduzetnice, Romi/kinje, mladi, osobe s poteškoćama i/ili oblikom invaliditeta, starije osobe, migranti, koji bi bili voljni dobrovoljno sudjelovati u fokus grupi.

Svrha istraživanja jest utvrditi iskustvo ranjivih društvenih skupina iz kategorije poduzetnika pri korištenju financijskih usluga i proizvoda kao i prepreke. Na temelju saznanja sudionika/ca istraživanja izradit će se preporuke za financijsko uključivanje ranjivih skupina koje će se podijeliti s HBOR-om i njegovim povezanim financijskim institucijama te javno objaviti.

Održavanje fokus grupe predviđeno je uživo u Osijeku na dan 3. kolovoza s početkom u 14h na lokaciji Strossmayerova 341, Osijek (Centar za poduzetništvo, Konferencijska dvorana A)

Predviđeno trajanje fokus grupe je 90-120 minuta.

Zainteresirani poduzetnici i poduzetnice za sudjelovanje u fokus grupi mogu se javiti na e-mail adresu: tamara.puhovski@gmail.com ili na broj telefona 091 587 4678.

Sudjelovanje u fokus grupi/intervjuu u potpunosti je dobrovoljno te se sudionik/ca uvijek može povući iz istraživanja bez navođenja razloga i bez ikakvih posljedica.
Sukladno Etičkom kodeksu struke, podaci dobiveni u ovom istraživanju bit će strogo povjerljivi i čuvani, a identitet sugovornica/ka bit će anonimiziran. Poštuju se odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) kao i Opće uredbe o zaštiti podataka

Intervju će provoditi Tamara Puhovski i Danijela Paska u ime Svjetske banke

Piće i oblik osvježenja bit će osigurano za sudionike/ce fokus grupe

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice