Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.480.000,00 kn

Poziv je namijenjen svim pravnim ili fizičkim osobama koji su davatelji javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavljaju u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.
2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.
3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h, a krajnji rok za dostavu je 30. rujna 2020. godine.

Za sve informacije o pozivima, mogućnostima sufinanciranja iz EU fondova molimo javite se na info@czposijek.hr

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice