Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Potpore za poduzetnike Grada Osijeka

Grad Osijek objavio je Javni pozi za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2016. Što sve možete financirati u okviru ovog Javnog poziva, pročitajte u nastavku…

Ciljevi i mjere

Cilj ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina. Podijeljen je na sedam vrsta de minimis potpora:

  1. Potpore za pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (registriranih u razdoblju ne dužem od 2 godine) – poduzetnicima početnicima pri pokretanju gospodarske aktivnosti za troškove nabave strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora, u visini od 70% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kuna. Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.
  2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme – mjera namijenjena prerađivačkoj industriji (NKD 2007., područje C, od odjeljka 10 do 33) i dodjeljuje se za troškove kupnje i ugradnje strojeva i opreme u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn.
  3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa – za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.
  4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima (definiranim Pravilnikom o tradicijskim i umjetničkim obrtima) – za troškove nabave alata i opreme te uređenja poslovnog prostora u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn. Troškovi za kupnju repromaterijala, vozila i najma poslovnog prostora neće se priznati.
  5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – za troškove izrade projektnih prijedloga i pripreme popratne dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.
  6. Potpore za izlaganje na sajmovima – za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima za troškove izložbenog prostora na sajmu, te troškove smještaja i prijevoza izlagača na sajmu u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kn.
  7. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika – za troškove stručnog obrazovanja i osposobljavanja za rad zaposlenika u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn. Priznaju se troškovi za programe koji su odobreni od nadležnog ministarstva za obrazovanje. Troškovi za studiranje i seminare neće se priznati.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) nije prihvatljiv trošak. Priznaju se troškovi nastali u 2016. godini, za koje se odmah pri slanju prijave šalje dokaz o nastanku- račun i izvadak sa žiro-računa kao dokaz plaćanja.

Tko se može prijaviti?

Korisnici potpore mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva. Moraju imati sjedište na području grada Osijeka, biti u cijelosti su u privatnom vlasništvu, imati najmanje jednog zaposlenog i potvrdu o nepostojanju duga iz Porezne uprave. Također ne smiju imati evidentiran dug prema Gradu Osijeku, niti biti u stačajnom, predstečajnom ili likvidacijskom postupku.

Raspoloživa sredstva i rok za prijavu

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 300.000,00 kuna. Jedan poduzetnik može podnijeti prijavu za jednu mjeru. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2016. Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesene prijave prema uvjetima iz ovog javnog poziva.

Zato požurite podnijeti svoje prijave, a za sve informacije i izradu prijave stojimo Vam na raspolaganju!

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice