Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Osječko-baranjska županija otvorila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

– ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,

– kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– stručno osposobljavanje i obrazovanje,

– marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

– nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,

– kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,

– nabave računalne opreme i računalnih programa,

– licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,

– pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,

– stručnog osposobljavanja i obrazovanja,

– istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Važno je za istaknuti kako potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi i turizmu ne odobravaju se prema ovom Javnom pozivu. Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove (iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.)

DOKUMENTACIJA:

Obrazac pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o povezanim osobama
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava o nepostojanje dvostrukog financiranja
Skupna izjava

Za sva pitanja i informacije te za uslugu izrade prijave na Javni poziv možete nam se obratiti putem e-pošte na: info@czposijek.hr ili na broj telefona: 031 283 970.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice