Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Potpora OBŽ za projekte ruralnog turizama- prijave do 31. listopada 2015.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini.

Što se sufinancira?

Iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu financirat će se ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
 • marketinške aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi su:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom,
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
 • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

Iznos potpore i kako se prijaviti

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove. U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Podnositelj mora biti registriran za djelatnosti za koju se podnosi prijava, troškovi za koje se podnosi prijava moraju biti plaćeni prije podnošenja prijave, te nastali u tekućoj godini i mjesto ulaganja se nalazi na području OBŽ. Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

Podnositelj prijavi za dodjelu potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen propisan obrazac prijave
 • dokaz da je podnositelj prijave registrirani za djelatnost za koju podnosi prijavu,
 • izjava o korištenim de minimis potporama,
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • opis ulaganja za koji se traži potpora,
 • dokaz o vlasništvu objekta ako se ulaganje odnosi na građenje, dogradnju ili adaptaciju
 • dokument kojim je odobreno građenje, dogradnja ili adaptacija izdan od nadležnog tijela
 • izjava ovlaštenog projektanta da za građenje ili postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje, odnosno nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje
 • preslike računa prihvatljivih troškova
 • dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima
 • IBAN podnositelja prijave

Prijava se dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u ruralnom turizmu.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko- baranjske žpanije za 2015. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2015. godine.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice