Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE ZA 2023. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je indikativne planove za objavu poziva na podnošenje projektnih prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Naziv poziva: Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije  i programa međunarodne suradnje

Ciljevi poziva: Poticanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje | Povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije

Kratki opis aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 500,000.00 €

Indikativni intenzitet potpore: do 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.11.2023.  – 15.3.2024.

Naziv poziva: Inovacijski vaučer

Ciljevi poziva: Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja

Kratki opis aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214 €

Indikativni intenzitet potpore: do 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.5.2023.  – 15.5.2028.

Naziv poziva: Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

Ciljevi poziva: Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti

Kratki opis aktivnosti: 1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu | 2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)      

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.448.360 €           

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.10.2023. – 30.3.2024.

Naziv poziva: Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva  i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

Ciljevi poziva: 1. Povećan broj novoosnovanih poduzeća | 2. Povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika

Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)      

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.077.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 50%-75%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.11.2023. – 15.11.2024.

Naziv poziva: Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

Ciljevi poziva: Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Kratki opis aktivnosti: 1. Uvođenje normi i standarda u poduzeća | 2. certificiranje proizvoda

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)      

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350 €

Indikativni intenzitet potpore: 50%-60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.9.2023.  – 30.6.2027.

Naziv poziva: Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

Ciljevi poziva: Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Kratki opis aktivnosti: 1. Izrada studija i analiza | 2. Sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)      

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 €

Indikativni intenzitet potpore: 50%-60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.9.2023. – 30.6.2027.


INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027.

Naziv poziva: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Ciljevi poziva: Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – dostava projektnih prijedloga strateških partnerstva za inovacije (u modalitetu privremenog poziva sa zasebnim lotovima za PH, SH i JH)

Kratki opis aktivnosti: Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:

– troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;

– troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;

– troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi;

– troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;

– dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta.

– troškovi studije izvedivosti.

Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:

– troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 128.000.000,00     €

Indikativni intenzitet potpore: 25% – 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. lipnja 2023. – 30. rujna 2024.

Naziv poziva: De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

Ciljevi poziva: Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava

Kratki opis aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici početnici (Startup tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 €

Indikativni intenzitet potpore: 90%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 29. prosinca 2023. – 29. ožujka 2024.

Naziv poziva: ESIF Mali zajmovi za industrijsku tranziciju (HAMAG-BICRO)

Ciljevi poziva: Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti s uvjetnim bespovratnim dijelom (otpis glavnice za zelenu i digitalnu tranziciju samo za investicijske zajmove)

Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Mikro, mala i srednja poduzeća (identificirani kao dionici regionalnih lanaca vrijednosti)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 €   

Indikativni intenzitet potpore:

Indikativni datum početka i završetka poziva: TBD

Naziv poziva: Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskog tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

Ciljevi poziva: Program ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova ima za cilj poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način a sve u kontekstu prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo. Rezultati provedenih aktivnosti biti će smanjivanje proizvodnje energije po jedinici proizvoda te smanjivanje emisije CO2 i sporadično zaštita okoliša odnosno zdravlja ljudi.

Kratki opis aktivnosti: Ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova s ciljem poboljšanja efikasnosti proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način. Ulaganja u inovacije vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda i poboljšanje proizvodnih procesa, razvoj patenata, digitalizacija poslovanja, razvoj i ulaganje u OIE i dr.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP-ovi s prihvatljivog područja i s prihvatljivim aktivnostima

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 9.500.000,00 €

Indikativni intenzitet potpore: TBD

Indikativni datum početka i završetka poziva: 12. prosinca 2023. – 12. prosinca 2025.

Potpuni indikativni planovi:

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice