Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Otvoren je EU natječaj za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“

Ministarstvo zdravlja je objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu. Poziv se namjerava financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici.

Trebate li više informacija, pomoć u razradi i/ili prijavi projekta možete nam se obratiti na 080 345 345 ili info@czposijek.hr.

Što je cilj projekta?

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja.

Tko se može prijaviti?

Ciljna skupina u okviru ovog Poziva su pružatelji zdravstvene zaštite na primarnoj razini: koncesionari (privatni zdravstveni radnici s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor o pružanju zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti) te domovi zdravlja. Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva pružaju zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini koja se pruža kroz slijedeće djelatnosti:

 • opće/obiteljske medicine
 • zdravstvene zaštite predškolske djece
 • zdravstvene zaštite žena
 • dentalne zdravstvene zaštite
Što se sve može financirati?

Prihvatljive aktivnosti ovise o prijavitelju (koncesionari ili Domovi zdravlja).

Za koncesionare

 • Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini
 • Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja)
 • Upravljanje projektom
 • Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU

Za Domove zdravlja

 • Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini
 • Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja)
 • Manji infrastrukturni zahvati u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme
 • Priprema tehničke dokumentacije povezane sa građevinskim radovima dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije
 • Nadzor i kontrola nad građenjem (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3)
 • Upravljanje projektom
 • Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU
Iznosi potpora

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 140.600.000,00 kn, a najviši postotak intenziteta potpore iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Vlastita sredstva prijavitelja predstavljaju najmanje 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za koncensionare iznosi potpora mogu biti od 40.0000,00 kn do 450.000,00 kn, dok za Domove zdravlja mogu biti od 500.000,00 kn do 4.000.000,00 kn

Rokovi

Prijave će se zaprimati od 15.09.2015. godine

Više informacija o natječaju možete naci na stranicama Ministarstva zdravlja: www.zdravlje.hr

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice