Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Objavljen je EU natječaj za pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine obuhvaća sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja(turističke destinacije), a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društvenogospodarskom razvoju čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

Ovaj Poziv podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

 • Grupa aktivnosti A) – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programatemeljenih na obnovi kulturne baštine
 • Grupa aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa aktivnosti A)

 1. Priprema studijske dokumentacije
 2. Priprema projektne dokumentacije.

Grupa aktivnosti B)

Provedba Integriranog programa obuhvaća četiri osnovna tipa aktivnosti:

 1. zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje);
 2. rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje;
 3. razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini;
 4. promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionikakao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnih Integriranih programa, u okviru ovog Poziva, su kako slijedi:
Grupa aktivnosti A)

 • najniži iznos 500.000,00 kuna (petsto tisuća kuna)
 • najviši iznos 5.000.000,00 kuna (pet milijuna kuna)

Grupa aktivnosti B)

 • najniži iznos 7.000.000,00 kuna (sedam milijuna kuna)
 • najviši iznos 100.000.000,00 kuna (sto milijuna kuna).

Maksimalni trošak infrastrukturne stavke ne smije iznositi više od 5 milijuna eura ili 10 milijuna eura u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a.

Rokovi:

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:
do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)
do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore za pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice