Novi pravilnik za operacije iz mjere 6 namijenjene mladim ili malim poljoprivrednicima

Pravilnik o provedbi podmjere 6.1. nije se mijenjao od kada je izvorno objavljen (NN 42/15), ali je zato je svaki natječaj bio popraćen brojnim pitanjima, nedoumicama i sugestijama, pa se to nastojalo riješiti kroz pojašnjenja i korekcije u samim natječajima. Kako su sve mjere za koje je javnost pokazala najviše interesa doživjele promjene pravilnika i značajne izmjene u odnosu na polazišne iz 2015., Ministarstvo je odlučilo urediti i Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1.

»Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., te uvesti neka nova pravila koja bi ove operacije za koje se do sada pokazao najveći interes učinilo transparentnijim i konkretnije usmjerilo na one koji se zaista žele baviti poljoprivredom kao osnovnom djelatnosti.

Tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Ne mogu ne primijetiti, kako je ono što nam je (barem velikoj većini) uključenih u provedbu mjera ruralnog razvoja od početka bilo „trn u oku“, a to je naziv operacije 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, uklonjeno tako da se preskoči i navede izravno naziv tipa operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Iako nam je sve ovo vrijeme bilo teško prihvatiti tu odrednicu, realnost je takva da za one koji bi se željeli kroz mjere početi baviti poljoprivredom, ovdje nema mjesta. Mora postojati prethodno poslovanje, odnosno resursi na temelji kojih se može izračunati ekonomska veličina gospodarstva, a to ne podrazumijeva samo npr. zemljište nego da je na njega nešto već i posađeno u prethodnom razdoblju. Ovo naglašavam zbog brojnih upita onih koji imaju raspoložive resurse, npr. zemlju u obiteljskom vlasništvu ali nisu registrirali poljoprivredno gospodarstvo niti zemlju u ARKOD, pa ta zemlja ima status ugara i samim time ima ekonomsku veličinu nula. A za ovu operaciju konkretno ekonomska veličina koju se isključivo može izračunati na temelju zemljišta koje se obrađuje ili grla životinja koje ste prijavili, mora biti minimalno 8.000 eur.

Važna novost kojom se nastojala donekle ispraviti nepravda i nelogičnost iz ranijeg pravilnika, je odredba kojom se status nositelja poljoprivrednog gospodarstva dozvoljen u trajanju do 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a ne kao što je to do sada bilo 18 mjeseci. Mnogi su, pripremajući se za prijave na natječaje i kalkulirajući između natječaja iz mjere 4 i mjere 6, požurili s postavljanjem mladog poljoprivrednika za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, a na prvim natječajima nisu uspjeli dobiti potporu, pa su zbog ovog kratkog roka naišli na prepreku. Koliko je ovo produženje popravilo situaciju, pokazat će novi natječaji.

Najveću promjenu Ministarstvo je donijelo podjelom potpore u dva ranga.

Ako korisnik traži potporu 50.000 eura, dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate. Dodatno je u čl. 10 naglašeno da u ovom slučaju poljoprivredna djelatnost mora biti glavno zanimanje korisnika.

Ako korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate, ali nije obvezan biti upisan u Registru poreznih obveznika niti mu poljoprivreda mora biti glavno zanimanje.

Korisnik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i pri tome imati vlasnički udio u temeljnom kapitalu od najmanje 50%, dok za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate potpore.

Tip operacije 6.3.1 potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

U ovom tipu operacije još je jasnije naglašena potreba da onima koji se prijavljuju poljoprivreda mora biti glavna djelatnost, ali je pri tome naglasak na poljoprivrednom gospodarstvu, a ne toliko na korisniku kao u operaciji 6.1.1.

Za obrt je to od podnošenja zahtjeva za potporu do 5 godina nakon konačne isplate, a za trgovačko društvo u istom razdoblju ali još prošireno zahtjevom da se glavna djelatnost dokazuje iz Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku i sukladno NKD 2007 mora biti Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64. Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima.

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2.000 eura do 7.999 eura i biti upisano u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Potpora po korisniku i dalje u ovom tipu operacije iznosi 15.000 eur.

Zajedničke odrednice za oba tipa operacije

Zajedničko i za 6.1.1 i za 6.3.1 je da se moraju provesti u roku od 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju (u iznimnim i opravdanim situacijama + 12 mjeseci), te da se moraju jasno definirati ciljevi koje se planira ostvariti, pri čemu to mogu biti:

 • modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 • povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Zajedničke su i prihvatljive aktivnosti:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Novost i u ovom Pravilniku, kao i u izmjenama pravilnika za ostale mjere, je da ni ovdje više nisu raspoloživi Kriteriji odabira po kojima se boduju i rangiraju Zahtjevi za potporu, nego moramo čekati objavu Natječaja.

Kompletni tekst natječaja možete pronaći u Narodnim novinama NN 21/2018 i na službenim stranicama www.ruralnirazvoj.hr . Ukoliko mislite da je ova mjera po mjeri Vašeg poljoprivrednog gospodarstva, pozivamo Vas da pratite naše stranice, jer čim bude objavljen natječaj ovdje ćete moći pronaći sažete i jasne informacije da lakše vidite odakle početi i je li natječaj zaista dobar za Vas, te se javiti za besplatno orijentacijsko savjetovanje na 0800 345 345 ili info@czposijek.hr.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice