Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Novci za poduzetnike – Koje natječaje poduzetnici mogu očekivati u 2022. godini?

Prema svim indikatorima i naznakama, 2022. godina će biti dobra godina za poduzetnike po pitanju natječaja i projekata financiranih iz fondova EU.

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeni su natječaji kojima će poduzetnici imati mogućnost ostvariti bespovratne potpore za razvojna ulaganja. U nastavku možete proučiti dio natječaja koje poduzetnici mogu očekivati u 2022. godini.

VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Digitalizacijom poslovanja nastoji se poticati uvođenje novih ili poboljšanja postojećih poslovnih procesa u svrhu jačanja kapaciteta MSP-ova u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – odnosi se na edukaciju stručnjaka za dizajn software-a, umjetnu inteligenciju i sigurnost; edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku; osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina
 • Vaučer za strategiju digitalne transformacije – odnosi se na područje izrade strategije digitalne transformacije; opće troškove; vanjske usluge
 • Vaučer za digitalni marketing – odnosi se na izradu web stranice; izradu i testiranje mobilnih aplikacija; izrada online trgovine i platforme za rezervacije
 • Vaučer za kibernetičku otpornost – odnosi se na izradu sigurnosnih i tehničkih izvješća; provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja
 • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga – odnosi se na usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluge razvoja, primjerice izrada prototipa i ostalo

Objava natječaja planirana je u II. kvartalu 2022. godine.

BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

Svrha ovog natječaja je poticanje rasta i pružanje podrške novoosnovanim poduzećima u područjima razvoja proizvoda te povećanja proizvodnih kapaciteta što će u konačnici pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednjapoduzeća koja posluju do 5 godina u području visokotehnoloških sektora.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti:

 • Investicije prijavitelja za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, odnosno za one projekte čija je razina tehnološke spremnosti između 5. i 8. faze. Navedeno podrazumijeva nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanja, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje te ostale slične aktivnosti.
 • Kupovina opreme, materijala, zapošljavanje osoba i ugovaranje vanjskih usluga

Objava natječaja planirana je u I. kvartalu 2022. godine.

BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU

Stvaranjem podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanju nastoji se podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća kroz nabavu digitalnih alata i opreme te jačanje ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabava opreme i softwarea
 • Edukacija zaposlenika
 • Troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu
 • Troškovi vanjskih usluga
 • Dodatni režijski troškovi i ostali izdaci

Objava natječaja planirana je u II. kvartalu 2022. godine.

POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Ulaganjem u energetsko i resursno učinkovito gospodarstvo nastoji se poticati kvalitetniju i uspješniju prilagodbu trenutnim, ali i budućim ekološkim zahtjevima što će u konačnici doprinijeti očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku te drvoprerađivačku industriju.

Maksimalni iznos potpore: 7.500.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija građevinskih objekata (proizvodnih hala, poslovnih prostora, skladišta)
 • Nabava strojeva, opreme, alata, radnih vozila i radnih strojeva
 • Uvođenje novih tehnologija u proizvodni proces
 • Uvođenje IKT rješenja (harvera i softvera) za digitalizaciju i optimizaciju poslovnih procesa
 • Ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije poduzeća
 • Uvođenje rashladnih sustava, sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode
 • Uvođenje zelenih poslovnih modela te modela otpornih na rizike, za povećanje iskoristivosti resursa i slično
 • Savjetovanja usmjerena na jačanje kibernetičke sigurnosti
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća
 • Usavršavanja zaposlenika (digitalne vještine, primjena novih tehnologija, novih poslovnih modela)

Objava natječaja planirana je u II. kvartalu 2022. godine.

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Poticanjem komercijalizacije inovacijskih projekata nastoji se planirana financijska sredstva usmjeriti u aktivnosti prilagodbe razvijenih proizvoda ili usluga i pripreme za lansiranja istih na tržište.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju zrele inovacijske projekte.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 5.320.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prilagodba razvijenog proizvoda ili usluge i priprema za lansiranje proizvoda ili usluge (Razina tehnološke spremnosti 7 ili više) što podrazumijeva aktivnosti dodatnih ispitivanja i ugradnje rezultata ispitivanja u konačni proizvod, dizajn proizvoda, zaštita intelektualnog vlasništva, savjetodavne usluge i ostale slične aktivnosti
 • Priprema i lansiranje proizvoda što se odnosi na prirpemu ili reviziju poslovnog ili marketinškog plana, ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, priprema proizvodnje i ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti

Objava natječaja planirana je u I. kvartalu 2022. godine.

ULAGANJE U UPRAVLJAČKE KAPACITETE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Poboljšanjem upravljačke prakse u malim i srednjim poduzećima nastoji se pridonijeti rastu uspješnosti istih kroz pružanje savjetodavne podrške i prilagođenih planova za poboljšanje poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava trenutno nije definiran.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Osposobljavanja i savjetodavne usluge

Objava natječaja planirana je u III. kvartalu 2022. godine.

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

Pružanjem potpore kroz uvođenje inovacija digitalnih tehnologija u turističku infrastrukturu i proizvode prihvatljive za okoliš nastoji se doprinijeti doprinijeti razvoju održivog turizma.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava trenutno nije definiran.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u objekte         
 • Okoliš i opremu
 • Razvoj inovativnih turističkih proizvoda
 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije             
 • Osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata
 • Ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih‐zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta
 • Uvođenje kružnog gospodarstva
 • Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzetnika

Objava natječaja planirana je u II. kvartalu 2022. godine.

TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Svrha natječaja je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija te poticanje aktivnosti razvijanja inovativnih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

Maksimalni iznos potpore: 7.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti:

 • Unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga
 • Unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu
 • Aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu

Objava natječaja planirana je u IV. kvartalu 2022. godine.

Kako bi poduzetnicima osigurali pravovremenu informaciju o otvorenim natječajima i javnim pozivima, a time olakšali pristup sredstvima EU, naš je cilj praćenje natječaja za VAS. Našom uslugom koja je krojena prema specifičnim potrebama svakog poduzetnika omogućavamo olakšan pristup i financiranje. Ovo je vaše vrijeme i vaša prilika.

Za više informacija o natječajima i javnim pozivima te o usluzi praćenja i informiranja kontaktirajte nas na broj 031 283 970 ili putem e-pošte: info@czposijek.hr.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice