Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Nova verzija NOJN pravila

Na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljena je promjena Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: NOJN)

Verzija 7.0 NOJN-a donosi značajne promjene u odnosu na prethodnu verziju iz lipnja 2020. godine i to u dijelu postupka nabave s jednim ponuditeljem gdje se pragovi procijenjene vrijednosti predmeta nabave bez PDV-a za nabavu roba i usluga povećavaju s prethodnih 200.000,00 kn, a za radove 500.000,00 kn na 400.000,00 kn bez PDV-a te po novoj verziji za nabavu radova na 1.000.000,00 kn. U ovom slučaju NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor ili izdati narudžbenicu. Narudžbenica ili ugovor o nabavljenoj robi, uslugama ili radovima služi kao dokaz o izvršenju nabave.

Nastavno na prethodno navedeno, ako procijenjena vrijednost predmeta nabave definirana Planom nabave prelazi 400.000,00 kn, odnosno za nabavu radova 1.000.000,00 kn, obvezna je objava Poziva na dostavu ponuda na stranici www.strukturnifondovi.hr

Ranijim pravilnikom je određeno da Poziv na dostavu ponuda objavljuje na stranicama Strukturnih fondova ako procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a prelazi 200.000,00 kn, odnosno radova u vrijednosti veće od 500.000,00 kn bez PDV-a. Ovakvim značajnim izmjenama je omogućeno poduzetnicima ili korisnicima bespovratnih sredstava iz EU fondova, a koji predstavljaju pravne osobe privatnog prava da se provedu nabave u sklopu provedbe EU projekata na brži i lakši način.

Također, nova pravila NOJN-a donose detaljan opis sadržaja Poziva na dostavu ponuda koji nije bitno izmijenjen u odnosu na prethodnu verziju pravila te sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji je po novim pravilima obvezan u slučaju javne objave nabave na stranicama Strukturnih fondova kao i donošenje Odluke o odabiru. Iako se uvodi obveza javne objave Odluka o odabiru, pravila ne spominju njihovu izvršnost radi čega se zaključuje da se ugovor o nabavi može sklopiti odmah po donošenju i objavi odluke o odabiru.

NOJN 7.0 pravila uvode novost kod obveznog sadržaja ugovora i narudžbenica, čiji opisi nisu postojali u prethodnim pravilima. Verzija 7 pravila uvodi i razloge isključenja ponuditelja, koja se uvelike približavaju člancima 251. i 252. Zakona o javnoj nabavi.

U svakom slučaju, NOJN bi u postupcima nabave trebao postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa, a to znači da bi se iz postupka, što uključuje i sklapanje ugovora/narudžbenice trebale izuzeti osobe koje su u sukobu interesa u odnosu na povezana društva i povezane osobe, osim u slučaju ako je povezano društvo, odnosno povezana osoba jedino što može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu nabave, a što je NOJN dužan dokazati.

Ispod članka možete preuzeti nova pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi.

 

Za sva pitanja i nejasnoće, naši konzultanti stoje na raspolaganju na sljedećim kontaktima:

Centar za poduzetništvo – centrala

Tel: 031/283-970

e-mail: info@czposijek.hr

Kontakt konzultant:

Ivan Papić, mag. oec.

e-mail: ivan.papic@czposijek.hr

Mob: +385 99 368 0896

Kontakt konzultant:

Krešimir Delač, mag. oec.

Mob: +385 99 497 5929

e-mail: kresimir.delac@czposijek.hr

Dokument

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice