Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Natječaj za davanje potpora kapitalnim ulaganjima za zadržavanje i povećanje broja radnika

Ministarstvo gospodarstva raspisalo natječaj za davanje potpora kapitalnim ulaganjima za zadržavanje i povećanje broja radnika. Maksimalni iznos potpora je 2 mil kuna, a rok prijave 26.06.2015.

Ovo je link na natječaj http://www.mingo.hr, a uvjeti su dolje raspisani.

Prvi uvjet je da tvrtka mora imati minimalno 20 zaposlenih.

Ono sto je ukratko bitno oko ovog natječaja, osim samo broja zaposlenih je:

 • ukupni iznos potpore je 25% za velika poduzeća i 35% za mala i srednja poduzeća ukupnog iznosa prihvatljivih troškova do ukupnog iznosa od 2 Mil Hrk
 • potpora je isključivo za održavanje broja radnika i povećanje istih te ukoliko dođe do pada broja djelatnika u odnosu na 31.12.2014. korisnik potpore dužan je istu vratiti. Za izvršenje navedenog korisnik je dužan dostaviti jamstvo namjenskog trošenja od strane poslovne banke na iznos odobrenih sredstava (dakle potvrdu o deponiranim sredstvima) i rokom trajanja do završetka prijavljenog projekta ili solemniziranu bjanko zadužnicu čija je vrijednost za 25 % veća od iznosa dodijeljene potpore.
 • procjena uspješne provedbe projekta biti će izvršena na polugodišnjoj razini
 • Sredstva potpore po ovom Programu ne mogu se dodijeliti za već započete projekte ili projekte ili dijelove projekta za koje su već dodijeljene potpore, neovisno od koga su i u kojem obliku dodijeljene.
 • Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/ugovora ne starijih od datuma objave natječaja.
 • Korisnik potpore mora osigurati vlastiti financijski doprinos od minimalno 25% ili iz vanjskog financiranja u obliku koji ne sadrži državnu potporu (npr. Kredit i sl.)

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je relativno jednostavna ( postojeći financijski obrasci za 2013 i 2014 godinu, potvrde Ministarstva financija i porezne, izjave o korištenim sredstvima potpore, potvrde HZMO i sl).

Uz navedeno treba dostaviti i projekt s navedenim troškovima koji moraju biti dokumentirani ponudama, ugovorima i sl.

Opravdani troškovi:

 • troškovi ulaganja (kupovina) u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja će biti iskazana u bilanci korisnika. Pod pojmom materijalna ulaganja podrazumijevaju se nabava strojeva, postrojenja i oprema za proizvodnju, te nabava mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenta. Pod pojmom nematerijalna imovina podrazumijeva se imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva.
 • Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir za postrojenja ili strojeve ali zakup mora biti u obliku financijskog lizinga
 • Imovina mora biti imovina koja se amortizira ( isključene su zgrade i zemljišta)

Neopravdani troškovi:

 • za radove/projekte započete prije podnošenja pisanog zahtjeva za potporu,
 • zamjena dotrajale ili rekonstrukcija postojeće opreme bez utjecaja na količinu ili kvalitetu konačnog proizvoda,
 • nabava/ kupnja potrošne robe, sirovine i repromaterijala i rezervnih dijelova,
 • nabava/ kupnja ili najam prijevoznih sredstava, te pokretnih strojeva (viličara i sl.),
 • troškovi carinjenja, prijevoza, stavljanje u rad kupljene opreme,
 • troškovi edukacije,
 • izgradnja/dogradnja ili adaptacija poslovnog prostora ili proizvodnih objekata, troškovi uzemljenja, klimatizacija-grijanje/hlađenje, termo-ventilacije, izgradnja odvodnje…),
 • troškovi validacije, bilo kakvo opremanje radnih prostora (zaštitni kabineti…),
 • troškovi laboratorijskih testova djelotvornosti,
 • troškovi različitih studija(dakle izrada bilo kakvih istraživanja)
 • troškovi koji se odnose na redovno poslovanje poduzeća (dakle plaće djelatnika, troškovi putovanja i reprezentacije)
 • nabava/kupnja opreme od dobavljača/proizvođača s kojim je povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima,
 • troškovi PDV-a.
Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice