Natječaj u sklopu programa ERASMUS+ Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike – Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Poziv je podijeljen u dva lota:
Lot 1: obrazovanje i osposobljavanje
Lot 2: mladi;

te sadrži tri projektne sastavnice:
Sastavnica 1: projekti međunarodne suradnje (lot 1 i lot 2)
Sastavnica 2: veliki volonterski projekti (lot 2)
Sastavnica 3: umrežavanje nacionalnih agencija za program Erasmus + (lot 2)

Cilj poziva je podrška projektima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih radi unaprjeđenja i širenja inovativne dobre prakse u okviru Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja.

Prijavom na ovaj natječaj treba prvenstveno zadovoljiti jedan od općih ciljeva poziv koji treba navesti na obrascu prijave:
1. sprečavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva;
2. poticanje uključenosti osoba koje se školuju, a koje su u nepovoljnom položaju uključujući i osoba migrantskog podrijetla, uz sprečavanje i suzbijanje diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • odgojno-obrazovne ustanove i ostali pružatelji obrazovanja;
  • tijela javne vlasti na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini koja su odgovorna za obrazovanje, osposobljavanje i mlade;
  • neprofitne organizacije;
  • istraživačke ustanove;
  • strukovna udruženja i socijalni partneri;
  • centri za usmjeravanje i priznavanje;
  • međunarodne organizacije;
  • privatna poduzeća;
  • mreže navedenih organizacija koje su pravne osobe;
  • nacionalne agencije za program Erasmus+ u području mladih.

Ukupna raspoloživa sredstva u sklopu ovog poziva su 13.000.000,00 Eura i to za Lot 1 10.000.000,00 dok je za Lot 2osigurano 3.000.000,00 Eura. EU sufinanciranje ne smije biti veće od 90% ukupnih prihvatljivih troškova te je najveći iznos potpore 500.000,00 Eura, a Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA) zadržava pravo ne dodijeliti sva navedena raspoloživa sredstva.

Rok za dostavu projektnih prijava je do 30. svibnja 2016. do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju, kao i natječajna dokumentacija dostupni su ovdje .

Izvor : Ured za udruge Vlade RH

Europska komisija objavila je poziv na dostavu prijedloga Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA), u okviru programa Erasmus+ i ključne aktivnosti 3: Podrška reformi politike, pod nazivom Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice