Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Natječaj: Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Dana 19. lipnja 2015. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja otvorilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja. Cilj poziva je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Ukupno raspoloživa sredstva iznose 50.000.000,00 kn (pedesetmilijunakuna), a osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 30.000,00 kuna (tridesettisućakuna) dok najviši iznosi 5.000.000,00 kn (petmilijunakuna).

Najviši intenzitet iznosa bespovratnih sredstava određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne (regionalne) samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) a kreće se od 70 %- 90%.

Kome je natječaj namijenjen?

U sklopu ovog poziva prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

1. Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova

2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova, te

3. Javne ustanove vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Više o pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1157

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice