Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Najava natječaja Ministarstvo poduzetništva i obrta za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu

U okviru programa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.1 „Poboljšanje poslovne uspješnosti i tehnološke spremnosti malog i srednjeg poduzetništva“ najavljeni su javni pozivi za Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu.

Cilj poziva: razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta.

Za što će se dodjeljivati državne potpore?

Potpore će se dodjeljivati za ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s:

  • osnivanjem nove poslovne jedinice
  • proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
  • diversifikacijom proizvodnje, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala
  • temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice
  • specijaliziranom obukom, savjetodavnim uslugama i sudjelovanju na sajmovima, samo ako su izravno povezani s investicijom za koju je odobrena potpora

Primjeri prihvatljivih troškova.

  • troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu poput: pripreme zemljišta, gradnju i rekonstrukciju zgrada, nabavu strojeva, opreme, alata osim kupnje i/ili zakupa zgrada i zemljišta
  • troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti
  • troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri prvom sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi, s ciljem predstavljanja novog proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora
  • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
  • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe

Tko se može prijaviti?

Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije 651/2014.
Svi gospodarski sektori su prihvatljivi za primanje potpora OSIM: primarne poljoprivredne proizvodnje, sektor ribarstva i akvakulture, sektor čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije, djelatnosti u turizmu.

Iznosi potpora

Za opremanje iznosi potpora će biti u rasponu od 500.00,00 kn do 1.500.000,00 kn, a raspoloživo će biti 47 mil. EUR. Za izgradnju iznosi potpora će biti u rasponu od 5.000.00,00 kn do 15.000.000,00 kn a raspoloživo će biti 100 mil. EUR. Kroz potpore će biti moguće i financiranje savjetodavnih usluga, sudjelovanje na sajmovima i usavršavanje djelatnika. Više detalja o iznosima potpora možete preuzeti na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice