Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Mjere za samozapošljavanje u 2023. godini

HZZ mjera za samozapošljavanje 2023. – može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta.
Cilj mjere Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.
Ciljane skupine Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.
Trajanje mjere 24 mjeseca

  1. POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

1. Skupina – do 15.000,00 EUR Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: – (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33) – (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 10.000,00 EUR Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: – (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24) – (J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – 7.000,00 EUR Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: – (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35) – (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39) – (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99) – (H) Prijevoz i skladištenje – (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56) – (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1) – (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79) – (P) Obrazovanje – (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19) – (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

  1. POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu NKD-om i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

1. Skupina – do 20.000,00 EUR Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: – (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33) – (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 15.000,00 EUR Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: – (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24) – (J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – do 10.000,00 EUR Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: – (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35) – (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39) – (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99) – (H) Prijevoz i skladištenje – (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56) – (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1) – (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79) – (P) Obrazovanje – (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19) – (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2023. GODINI

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa

b) varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije: ­ kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.) ­ kupnja ili zakup licenciranih IT programa ­ kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)* ­ kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Detaljnije objašnjenje uvjeta i kriterija dodjele potpora za samozapošljavanje kao i on-line predaja zahtjeva za sve mjere dostupna je na mrežnoj stranici www.mjere.hr.

Za pomoć pri pisanju i izradi poslovnog plana za mjere samozapošljavanja, možete nas kontaktirati na info@czposijek.hr ili putem telefona 031 283 820

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice