Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

JAVNI POZIV ZA UPIS POLAZNIKA NA PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA “VODITELJ EU PROJEKATA”

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Centar za cjeloživotno učenje 

objavljuje

JAVNI POZIV
za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja
“Voditelj EU projekata“

Program cjeloživotnog učenja “Voditelj EU projekata“ izvodi se u obliku interaktivne nastave u ukupnom trajanju 110 sati.
Planirani početak programa je listopad 2023. godine. O točnom datumu početka izvođenja programa polaznici će biti informirani nakon isteka roka za prijavu a prije upisa na program.
Završetkom Programa stječe se potvrda o završenom programu cjeloživotnog učenja „Voditelj EU projekata“.

UVJETI UPISA:
Program mogu upisati sve osobe s minimalno završenim prijediplomskim studijem.
Upisna cijena programa iznosi 929,06 EUR (7.000,00 HRK) po polazniku.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

  1. Popunjeni obrazac prijave (objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA
  2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku identifikacijske isprave
  4. popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku i uz prijavni obrazac (točka 1.). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://tinyurl.com/mr2mjb5e

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se do 30. rujna 2023. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije i navođenje traženih podataka navedenih u okviru ovog javnog poziva u obrazac prijave.

Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.
Upis polaznika će se provesti i nastava izvoditi samo ukoliko se za pohađanje programa prijavi najmanje 13 polaznika.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu zatražiti od voditeljice programa cjeloživotnog učenja ili u Centru za cjeloživotno učenje:

Izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić
Voditeljica programa cjeloživotnog učenja
e-mail: adelic@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 26

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice