Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Javni poziv za kreditni program „Mikro kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“

Od 30. travnja 2014. godine je otvoren javni poziv na www.hamaginvest.hr za Kreditni program MIKROKREDITIRANJE – prvi korak u poduzetništvo iz programa poticaja poduzetništva i obrta za 2014. godinu „Poduzetnički impuls“ koji je dio prioritetne mjere 4 – lakši pristup financiranju. Na navedenoj poveznici možete naći službenu objavu i potrebne obrasce za prijavu. Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 01.11.2014. godine

Predmet odnosno cilj javnog poziva je odobravanje mikro-kredita novim trgovačkim društvima, obrtima te subjektima malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca kako bi olakšao pristup financiranju.

Tko se može prijaviti?

Svi subjekti mikro gospodarstva koji su definirani Zakonom o poticanju malog gospodarstva, posluju najviše 2 godine niti je vlasnik kumulativno upravljao gospodarskim subjektima dulje od 2 godine. Prema kriteriju broja zaposlenih i financijskim pokazateljima moraju imati manje od 10 radnika ili ostvaruju prihod odnosno dugotrajnu imovinu do 2.000.000,00 eura.

Što se može financirati?

Kreditom se mogu financirati ulaganja u osnovna sredstva i obrtna sredstva. Ulaganjem u osnovna sredstva može se kreditirati: ulaganje u strojeve i opremu, ulaganje u alate i uređaje, ulaganje u sredstva za rad, kupnja/adaptacija zemljišta i poslovnih objekata, razvoj softverskih i IT rješenja i ostala nematerijalna imovina s tim da je dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu najviše 40% iznosa kredita.

Što se ne može financirati?

Za navedene aktivnosti se ne kreditiraju (za potpuni uvid pročitajte javi obrazac iz priloga):

· ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,

· kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,

· izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi stanovanja/prodaje,

· izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti,

· nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba sukladno definiciji u Međunarodnom računovodstvenom standardu 24 i 27,

· kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima,

· trgovina,

· kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti,

· benzinske postaje,

· proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,

· prodajni i servisni auto saloni,

· nabava vozila,

· poljoprivredne i ribarske djelatnosti,

· ostale aktivnosti definirane važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Uvjeti kreditiranja?

Kreditiranje u rasponu od 10.000,00 do 120.000,00 kuna. Poček kredita je 6 mjeseci, a rok otplate je do 5 godina uključujući i poček.

Otplata kredita je odvija dinamikom kako je ugovorena, efektivna kamatna stopa je 1,09% i obračunava se kvartalno proporcionalnom metodom.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je jednokratna i iznosi 0,25% iznosa odobrenog kredita.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice