Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Korisnici potpore su mikro subjekti malog gospodarstva i to:

  • trgovačka društva,
  • obrtnici i
  • zadruge (u nastavku: poduzetnici).

Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze.

Potporu ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Potpore se odobravaju poduzetnicima koji:

– imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Osječko-baranjske županije,

– u upisani u registar trgovačkog suda, odnosno obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u nastavku: HZMO) najkasnije do 29. veljače 2020. godine,

– imaju najmanje jednog, a ne više od devet zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine,

– imaju prihode/primitke u lipnju 2020. godine smanjene za 20 % i više:

1. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u lipnju 2019. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO do 1. lipnja 2019. godine,

2. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u veljači 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO od 1. lipnja 2019. do 31. siječnja 2020. godine,

3. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u ožujku 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO u veljači 2020. godine,

– su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore uredno podmirili poreze, doprinose te plaće i druge obveze prema radnicima,

– ispunjavaju uvjete za odobravanje potpora male vrijednosti prema odredbama važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore te

– u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjele Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave.

Za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu u Proračunu Županije za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Iznos potpore koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku ovisi o broju zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice