Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2015. godinu

Predmet Javnoga poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2015. godinu.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi

trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima,obrti prema Zakonu o obrtu, zadruge prema Zakonu o zadrugama, ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama i umjetničke organizacije prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Uvjeti i kriteriji za odobravanje sredstava te namjena sredstava utvrđeni su u programu „Poduzetništvo u kulturi“ za 2015. godinu koji možete preuzeti na: www.min-kulture.hr/userdocsimages/Natjecaji/Program%20PuK%202015.pdf

Rok za prijave je 06.04.2015. godine.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

· nakladništvo i knjižarstvo
· izvedbene umjetnosti
· vizualne (likovne) umjetnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

  • ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
  • nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
  • promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za 2015. godinu u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A784003 osigurano je ukupno 1,500.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna.

Svu potrebnu dokumentaciju i puni tekst javno poziva možete pronaći na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11912

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice