Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Javni poziv za dodjelu bespovratna sredstva za podizanje konkurentnosti turističkih gospodarstva Ministarstva turizma republike hrvatske za 2015. godinu

Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Strategije Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017., Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Ministarstvo turizma provodi program – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ciljevi programa:

Sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:

 • razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
 • povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
 • povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
 • povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
 • umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
 • unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

Kroz program će se dodjeljivati bespovratna sredstva za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Ukupni iznos sredstava:

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti ukupnom iznosu od 24.194.000,00 kuna.

Korisnici:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge)
 • fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Intezitet potpore:

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 50 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C1., kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova (članarine).

Rok:

Zahtjevi se primaju do 30. 3. 2015. godine

U nastavku su navedne mjere, aktivnosti tko se može prijaviti i iznosi potpora. Detaljne informacije o programu i mjerama možete naći na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

A1 – sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel

 • obnova i uređenje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni
 • ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela
 • podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete Q
 • ulaganje u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel
 • dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel,

Tko se može prijaviti:

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Iznosi potpora:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 500.000 kuna

A2 – „KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ“ (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg KAMPA, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije
 • izgradnja novih KAMPOVA, posebice kampirališta i kamp odmorišta, na područjima gdje takvih sadržaja nema
 • obnova i uređenje drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj – hostela i drugih vrsta objekata za smještaj
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 mza vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi i sl.
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
 • dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabe

Tko se može prijaviti:

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznosi potpora:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

A3 – SELJAČKO DOMAĆINSVO (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge i PG /trgovačko društvo, obrt, zadruga/ za kušaonice)

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije seljačkog domaćinstva za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete.
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja.
 • investicije usmjerene ka osnivanju novog seljačkog domaćinstva (NN 5/08, 44/11, 118/11) ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica (NN 150/14).
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

Tko se može prijaviti:

OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice sukladno NN 150/14

Iznosi potpora:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

A4 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)

izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta) ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica, te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu).

Tko se može prijaviti:

Fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Iznosi potpora:

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

(Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

 • ruralni i planinski turizam
 • obnova ili rekonstrukcija građevina industrijske i druge kulturne baštine za potrebe posebnih oblika turizma
 • cikloturizam
 • pustolovni i sportsko-rekreativni turizam
 • zabavni i tematski parkovi
 • „mali ploveći hoteli“
 • obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i podsezonu jadranske Hrvatske

Tko se može prijaviti:

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznosi potpora:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

MJERA C – INTERNACIONALIZACIJA I MEĐUNARODNA PREPOZNATLJIVOST

 • Članarine u prestižnim renomiranim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve 3 godine članstva
 • Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata

Tko se može prijaviti:

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

Iznosi potpora:

Intenzitet potpore može biti do 100 % za prve tri godine članstva. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

Najviši iznos potpore za sufinanciranje međunarodnog skupa/foruma je 100.000 kuna

Napomena:

Za projekte koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 10 god.) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik potpore mora imati rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta, sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.

Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika potpore.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice