Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Hvala 2017. – dobrodošla 2018.

2017. godina bila je vrlo značajna za Centar jer smo proslavili dvadeset godina postojanja i uspješnog rada organizacije. Od 1997. kada je grupa entuzijasta pokrenula Centar, pa do danas, kada je Centar kao organizacija prepoznata u zajednici, puno toga se radilo, promijenilo i dogodilo.

Prisjetili smo se svih onih koji su na bilo koji način pomogli u pokretanju i vođenju Centra te svih zaposlenika koji su nesebično sve ove godine pomagali i dijelili svoje znanje.

U okviru edukativnog segmenta, kao važnog dijela aktivnosti Centra za poduzetništvo, provedene su brojne edukacije iz područja poduzetništva. Ukupno je provedeno 18 edukacija na kojima je sudjelovao 271 polaznik. Izdvojili bismo edukaciju za poduzetnike početnike „Započnite vlastiti posao“ i „Kako osmisliti i napisati EU projekt“, koje smo provodili zahvaljujući potpori Osječko-baranjske županije te edukacije u okviru projekta „Žene u mreži“ – Uklanjanje barijera u razvoju poduzetništva žena i Izvori financiranja. U sklopu programa Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Centar za poduzetništvo održao je četiri edukacije s ciljem osnaživanja zaposlenika javnih tijela. Osim navedenih, provodili smo edukaciju za volontere i organizatore volontera, komunikacijski trening, edukaciju o izradi analize troškova i koristi i druge.

Savjetovanje i informiranje su aktivnosti koje smo kontinuirano provodili tijekom 2017. godine. Osobnim kontaktom savjetovano je preko 200 osoba. Informiranje je provođeno direktnim kontaktom s korisnicima, provedbom informativnih radionica, objavama na web stranici www.czposijek.hr , na društvenim mrežama te medijskim objavama.

Jedna od osnovnih djelatnosti Centra za poduzetništvo kao udruge je promocija i razvoj poduzetništva i poduzetničkog ponašanja, u okviru kojih smo organizirali 11. Konferenciju o poduzetništvu, predavanja za studente i učenike o poduzetništvu i poduzetničkim potpornim institucijama, sudjelovali smo na sajmu inovacija Budi uzor 2017. te smo sudjelovali na raznim panel raspravama i tribinama.

Centar za poduzetništvo u 2017. godini, osim svojih redovitih aktivnosti na području savjetovanja, informiranja i edukacije poduzetnika te organizacije konferencija i okruglih stolova, bio je aktivan i na području pripreme i provedbe projekata kako za vlastite potrebe tako i za ostale dionike i poslovne partnere od kojih ističemo one najznačajnije.

Na Interreg Danube Transnational Programme 2014. – 2020. prijavljen je projekt u suradnji s partnerima iz zapadne, istočne i južne Europe na temu razvoja poduzetništva i savjetodavne poduzetničke podrške. Također smo prijavili projekt na natječaj „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“ iz programa Učinkoviti ljudski potencijali – Europski socijalni fond u svojstvu nositelja na temu poduzetničkog obrazovanja i mentoriranja zajedno s partnerima Poduzetničko razvojnim Centrom Općine Erdut – Lokalna razvojna agencija d.o.o. i Centrom za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice, te još dva projekta u svojstvu partnera zajedno s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje i Baranjskom razvojnom agencijom iz Belog Manastira na isti natječaj. U svojstvu nositelja te u partnerstvu sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, četiri fakulteta i deset udruga s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije prijavljen je projekt na natječaj: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja. Od ostalih projekata izdvajamo prijavu projekata na natječaje Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka, Zaklade Slagalica, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

U 2017. godini posebno smo bili aktivni u prijavama projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za različite subjekte, znanstveno istraživačke i obrazovne institucije, nositelje gospodarskog rasta i razvoja u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji od kojih izdvajamo sljedeće – na natječaj „Znanost i inovacije“ ukupno su prijavljena dva projekta; jedan projekt na natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“; jedan projekt na natječaj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“; jedan projekt na natječaj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“ i jedan projekt na natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP“.

Osim provedbe vlastitih projekata važan segment poslovanja u prošloj godini obuhvaćala je provedba projekata i savjetodavna pomoć pri provedbi istih za tvrtke, male i srednje poduzetnike i JLS-ove od kojih izdvajamo četiri projekta iz poziva E-impuls, dva projekta iz poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), dva projekta iz Interreg Programme 2014. – 2020. Mađarska-Hrvatska, jedan projekt iz poziva Građenje reciklažnih dvorišta i jedan projekt u okviru ITU mehanizma iz Urbane aglomeracije Osijek.

Od ostalih poslova izdvajamo izrade evaluacijskih izvještaja, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, analitičkih podloga, poslovnih i investicijskih planova te ostalih elaborata.

Zadovoljni i ponosni zaključujemo 2017. godinu i veselimo se novim prilikama i izazovima u 2018., a sve vas dragi korisnici, suradnici, partneri i svi ljudi dobre volje, pozivamo na suradnju i sinergiju znanja, kompetencija, motivacije i snage da zajednički mijenjamo okolinu u kojoj radimo i živimo.

Tomislav Barbarić, voditelj Centra za poduzetništvo

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice