Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

EU natječaj: Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

Kroz EU natječaj „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Financirati će se projekti koji sadrže programe obrazovanja i zapošljavanja te programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca.

Uz kreiranje odgovarajućih programa osposobljavanja i usavršavanja, pomoć osobama kojima je otežan pristup tržištu rada ostvarit će se i kroz stvaranje mreže potpore nastale iz partnerstva i suradnje svih relevantnih dionika na tržištu rada koji će ujedno stvarati dobre prakse. Ovi projekti bi trebali pridonijeti i podizanju svijesti o problemima pri zapošljavanju ciljnih skupina, ali i stvaranju pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti.

Tko se može prijaviti?

Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, visoka škola, zadruge

Koje se aktivnosti mogu financirati?

Natječaj sadrži dvije komponente:

Komponenta 1: Usmjerena je aktivnostima koje sadrže programe osposobljavanja rađenih po mjeri i razvoj vještina s ciljem podizanja razine zapošljivosti ciljnih skupina

Primjeri aktivosti za komponentu 1:

 • Analiza i procjena potreba za usavršavanjem za određenu ciljnu skupinu
 • Razvoj i provedba po mjeri dizajniranih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljne skupine sastavljen od teorijskog i praktičnog dijela
 • Provedba programa za razvoj i obnovu stručnih znanja i vještina na radnom mjestu
 • Aktivnosti razvoja i pružanja po mjeri rađenih radionica za razvoj socijalnointerpersonalnih vještina potrebnih za podizanje razine zapošljivosti

Komponenta 2: Usmjerena je aktivnostima uspostave i razvoja aktivnosti zadruga i drugih pravnih oblika koji se bave socijalno poduzetničkim aktivnostima te promicanje partnerstva među organizacijama koje okupljaju pripadnike ciljnih skupina

Primjeri aktivnosti za komponentu 2:

 • Aktivnosti vezane za uspostavu i pravnu registraciju zadruga ili nekog drugog pravnog oblika koji će provoditi socijalno poduzetničke aktivnosti;
 • Poticanje osnivanja zadruga čiji su osnivači osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada;
 • Savjetovanje za zaposlenike i rukovodeće osobe u zadrugama i drugim pravnim oblicima koji se bave socijalno poduzetničkim aktivnostima o poslovnom upravljanju ipoduzetništvu te o radu s ciljnim skupinama;
 • Provođenje djelatnosti za koju je registrirana zadruga (čiji su osnivači osobe u nepovoljnom položaju) ili drugi pravni oblik koji se bavi socijalno poduzetničkim aktivnostima, a zapošljavaju više od 41% osoba u nepovoljnom položaju
 • Promicanje partnerstva među udrugama, institucijama i svim organizacijama koje okupljaju skupine u nepovoljnom položaju i dionika na tržištu rada koji se bavezapošljavanjem osoba u nepovoljnom položaju;
 • Aktivnosti podizanja svijesti javnosti i borba protiv stereotipa i diskriminacije ciljnih skupina na tržištu rada
 • Osvještavanje i razbijanje stereotipa o skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu tržištu rada; promoviranje dobrih praksi i iskustava poslodavaca u zapošljavanju pripadnika skupina u nepovoljnom položaju

Koliko je sredstava rspoloživo?

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje pojedinih projekta je 500.000,00 KN, a najveći 1.400.000,00 KN. Bitno je naglasiti da se projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Kako prijaviti natječaj?

Prijavitelji moraju ispuniti obrasce sa http://www.strukturnifondovi.hr, na istom linku možete saznati više informacije te preuzeti upute za prijavitelje.

Natječaj je otvoren do 27.1.2015.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice