Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Edukacija za poduzetnike početnike

Centar za poduzetništvo Osijek, kao partner, provodi projekt Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET II u okviru poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

U okviru projekta, provodimo edukaciju za poduzetnike početnike, čiji je cilj stjecanje znanja potrebnih za pokretanje i vođenje vlastitog poslovnog poduhvata. Kako bi se osigurala što kvalitetnija podrška korisnicima, sudionicima edukacije bit će omogućeno i korištenje usluge mentoriranja nakon registracije poslovnog subjekta.

Sudjelovanjem na edukaciji o samozapošljavanju polaznici će dobiti nova znanja, povećati postojeća te svladati vještine koje će im biti neophodne za uspješno vođenje posla. Analizirati će sami sebe, imaju li karakteristike i vještine koje poduzetnik mora imati, razraditi će detaljno svoju ideju, odabrati pravni oblik koji će registrirati, izračunati cijene svojih proizvoda, napraviti plan marketinga i prodaje, spoznati koje sve troškove mogu imati, napraviti račun dobiti i gubitka, izračunati točku pokrića i na kraju napraviti sami svoj poslovni plan. Osim navedenog, naučiti će više o financijskom poslovanju, prihodima i rashodima, kako njima upravljati, kako izdati račun, što je to fiskalizacija, kako obračunati amortizaciju i plaću, kako napraviti putni nalog, kako voditi blagajnu te detalje o sustavu oporezivanja i PDV-u.

Ciljana skupina, odnosno osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji, su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, definirani Županijskom strategijom za razvoj ljudskih potencijala – dugotrajno nezaposlene osobe (muškarci stariji od 29 godina do 50 godina – nezaposleni duže od 12 mjeseci), žene, mladi od 15 do 29 godina, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, osobe starije od 50 godina i mladi u socijalno nepovoljnom položaju.

Edukacija za poduzetnike početnike održat će se od 01. – 09.04.2019. godine od 12:00 do 17:00 sati u Centru za poduzetništvo Osijek, J. J. Strossmayera 341.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave OVDJE.

Sudjelovanje na edukaciji besplatno je za sve pripadnike ciljane skupine.

Kao dokaz o pripadanju ciljanoj skupini (osim potvrde o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a ili izjave o nezaposlenosti) polaznici će morati dostaviti sljedeće:

  1. Dugotrajno nezaposlene osobe – potvrdu o statusu dugotrajno nezaposlene osobe, ukoliko su prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potvrdu o vođenju u evidenciji HZZ-a. Ukoliko nisu u evidenciji HZZ osoba će dati izjavu da nije redoviti učenik ili student, da nema posao, da je raspoloživa za posao i da ga aktivno traži.
  2. Žene – preslika osobne iskaznice
  3. Mladi od 15 do 29 godina – preslika osobne iskaznice
  4. Pripadnici nacionalne manjine – izjava o pripadnosti nacionalnoj manjini
  5. Osobe s invaliditetom – preslika nalaza, rješenje ili mišljenja relevantnog tijela/vještačenja koje dokazuju vrstu/stupanj/postotak oštećenja
  6. Hrvatski branitelji – provjeru će vršiti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u Registru branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja
  7. Osobe starije od 50 godina – preslika osobne iskaznice
  8. Mladi u socijalno nepovoljnom položaju – relevantan dokaz
Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice