Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Bespovratne potpore za poduzetnike Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini. Potpora iznosi do 50 % opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna. Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge).

Troškovi za koje se potpora može odobriti su sljedeći:

 • nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • kupovina, izgradnja, dogradnja, adaptacija ili opremanje poslovnog prostora
 • kupovina vozila koja se koristi u poslovne svrhe
 • nabava računalne opreme i računalnih programa
 • licenciranje, tehničko savjetovanje i osposobljavanje za transfer tehnologije
 • priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete
 • stručno osposobljavanje, stjecanje novih znanja i obrazovanja
 • istraživanje tržišta, kreiranje branda, dizajniranje proizvoda, izrada web stranice, izrada promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti
Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

 • mjesto ulaganja mora se nalaziti na području Županije
 • podnositelj prijave mora biti registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave
 • podnositelj mora imati najmanje jednog zaposlenika u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku
 • namjena za koju se traži potpora mora se odnositi na ulaganje u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva
 • da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja prijave, a namjena za koju je potpora odobrena mora biti realizirana u roku od 6 mjeseci od dodjele potpore

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2014. godine.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice