Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

PROJEKT: ActivN(G)O

Centar za poduzetništvo kao partner na projektu započeo je provedbu projekta ActivN(G)O 1.listopada 2022. godine, a projekt će se provoditi do 30.09.2023. godine.

Opis projekta:

Hrvatska se prema ekonomskim pokazateljima nalazi na začelju EU, a među najugroženijim je zemljama članica kada se radi o stopi siromaštva i riziku od socijalne isključenosti. Uslijed nerazvijenosti i nedostatnog gospodarskog rasta Hrvatska bilježi probleme koji se očituju u nedostatnim ulaganjima u organizacijske kapacitete za sustavno osiguranje besplatnih društvenih programa u lokalnoj zajednici i odgojno-obrazovnim ustanovama. Istovremeno, prisutan je  nedostatak suradnje dionika koji su uključeni u razvoj sudioničke demokracije usmjerene na rješavanje društvenih problema u zajednici, u području realizacije društvenih djelatnosti i socijalnih usluga kao i angažmana usmjerenog na volontiranje na lokalnoj i nacionalnoj razini.  Nedostatak promocije zdravih stilova života i negativni utjecaji tehnološkog razvoja dodatno, uz prethodno spomenute negativne socio-ekonomske posljedice utječu na nedostatan razvoj vještina kod djece i mladih što kao posljedicu ima stvaranje negativnih okolnosti i negativnih preduvjeta u kojima djeci i mladima prijeti isključenost u svim drugim, budućim aspektima života – društvenim i ekonomskim, a navedeno se osobito očituje u pasivnosti angažmana usmjerenog na izgradnju zdrave i vitalne zajednice. 

Projekt ActivN(G)O  kroz partnersku suradnju pridonijeti će  stvaranju demokratski usmjerenog, socijalno osvještenog i humanog društva osiguranjem sustavne potpore ranjivim skupinama kojima prijeti socijalna isključenost u društvenoj afirmaciji i ostvarivanju pozicija jednakih mogućnosti povećanjem dostupnosti društvenih programa za djecu i mlade te osnaživanjem u području volonterstva, poduzetništva i aktivizma na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt je odgovor na potrebe djece i mladih (100) kojim će se osigurati veći aktivizam, socijalno uključivanje, tolerancija, razvoj znanja i vještina u području poduzetništva, volonterstva te poboljšanja samopouzdanja i samopoštovanja, oblikovanja ciljeva postignuća te preuzimanje kontrole i samokontrole, a koje su ključne za uspješniji razvoj djece i mladih te njihov dugoročni razvoj.

Razdoblje provedbe: 01.10.2022.- 30.09.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 86.397,20 EUR

Projekt AKTIVN(G)O je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

The AKTIVN(G)O project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.

Nositelj projekta: Mirovna grupa mladih Dunav

Partneri:
Centar za poduzetništvo Osijek
Veslački klub Iktus
Vaterpolo klub Vukovar
Exploring CulTURal Campfire Opportunities – Norveška

Kontakt osoba:  Milan Peterka; info@czposijek.hr

Poveznica na internetske stranice:  www.czposijek.hr


Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice