Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

MJERE ZA SAMOPOZAPOŠLJAVANJE U 2024. GODINI

HZZ mjera za samozapošljavanje 2024. – mjera se može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta. Navedeni iznosi u nastavku predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.


Cilj mjere:  Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.
Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod
Trajanje mjere:  24 mjeseca

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

1. Skupina – do 15.000,00 EUR 

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 10.000,00 EUR 

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: 

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

– (J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – 7.000,00 EUR 

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

            – (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim 69.1)

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje

– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta.

1. skupina – do 20.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. skupina – do 15.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

– (J) Informacije i komunikacije

 3. skupina – do 10.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje

– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2024. GODINI

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

  • fiksnog iznosa – fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000,00 EUR
  • varijabilnog iznosa – varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije: ­
    • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.) ­
    • kupnja ili zakup licenciranih IT programa ­
    • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
    • kupnja franšiza

Trajanje javnog poziva : najkasnije do 30.09.2024. godine ili do utroška osiguranih sredstava

Prijava na poziv: Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr .

Dokumentacija za prijavu:

1. Poslovni plan s troškovnikom i naznakom vrste poslovnog subjekta koji će biti osnovan, odnosno registriran,

2. Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika ili Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

3. Za osobe koje su ranije obavljale djelatnost putem registriranog obrta ili slobodne djelatnosti: – Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa

4. Za osobe koje su ranije obavljale djelatnost putem trgovačkog društva: – Izvadak iz registra Trgovačkog suda

Centar za poduzetništvo organizira informativnu radionicu i edukaciju o pokretanju poslovanja za sve one koji se žele prijaviti na mjeru za samozapošljavanje. Po završetku edukacije, sudionici će dobiti potvrdu o uspješno položenoj edukaciji. Sudjelovanje je u potpunosti besplatno, a kao ste zainteresirani za sudjelovanjem možete se registrirati putem obrasca i obavijestit ćemo Vas o sljedećem terminu:

Za savjetovanje i podršku pri pisanju i izradi poslovnog plana za mjere samozapošljavanja te za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@czposijek.hr ili putem telefona 031 283 970.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice